ITV Cymru – Helimeds

English version // Yn Saesneg

Dros y 5 wythnos diwethaf yma, dwi wedi bod yn sownd i’m nheledu bob nos Wener ar ITV Cymru.

Na, nid ar gyfer yr ‘X Factor‘ yn unig, ond am raglen llawer mwy diddorol.

Mae ‘Helimeds’ yn ddogfen sy’n dilyn gwaith anhygoel Ambiwlans Awyr Cymru; eleni mae’r darllenydd newyddion ffantastig Andrea Byrne wedi cymryd y rôl o gyflwynydd.

Fel arfer mae hi ar ein sgrin teledu bob noson o’r wythnos yn rhoi gwybod y newyddion diweddaraf i ni ar ITV Wales At Six, ond mae hi wedi cyfnewid y ddesg newyddion am sedd ar y tri hofrennydd, yn gweld sut mae’r parafeddygon yn ymateb i argyfyngau sy’n peryglu bywyd.

Mae pum sioe eleni wedi bod â straeon anhygoel, ledled Cymru, o’r gogledd i’r de pell. Rydym hefyd wedi gweld sut mae’r elusen yn gweithio yn ogystal â sut mae’r hofrenyddion yn ymateb o ddydd i ddydd.

Ar yr ochr dde mae yna ddewis o episodau a swydd arferol cyflwynydd penodol. Mrs Byrne. Mwynha!

Delwedd: ambiwlansawyrcymru

Erthygl Berthnasol: The Wales Air Ambulance

Gwybodaeth – Pethau I’w Gwneud – Diddordebau – Teledu

Gwybodaeth – Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant – Gwirfoddoli

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl