Margaret John Yn Marw Yn 84

English version

Mae Margaret John, yr actores o Abertawe, wedi marw heddiw (ail Chwefror, 2011) yn 84 oed. Bu farw yn ei chwsg o gwmpas 2yb yn yr ysbyty yn Abertawe wedi cyfnod byr o salwch.

Gadawodd John yr ysgol ddrama yn 1950. Roedd ei gyrfa fuan yn cynnwys cyfod byr ar Coronation Street yn ’65, yn ogystal rhannau yn Z Cars, Dr Who, Dixon of Dock Green ac Emmerdale Farm. Yn fwyaf adnabyddus fel Doris yn Gavin and Stacey, roedd hi hefyd wedi serennu mewn comedau Cymraeg eraill y BBC, fel High Hopes a Satellite City.

Yn 2009, derbyniodd yr actores wobr Cyflawniad Bywyd Bafta Cymru, gyda’i ymddangosiad diwethaf ar y sgrin yn y ddrama newydd S4C Alys yn rhaglen nos Sul.

Llynedd, ar Ddydd Dewi Sant (1af Mawrth), darlledwyd rhaglen gan BBC Wales o’r enw Margaret John National Treasure, oedd yn siartio ei gyrfa actio dros bumdeg mlynedd.

Yn ddiweddar roedd gan John ddarn mewn ffilm comedi ‘spoof’ y cymoedd, A Bit Of Tom Jones. Ymddangosodd hefyd yn yr ail gyfres o’r ddrama BBC Three, Being Human.

Ar Twitter, dywedodd ei chyd-seren Gavin and Stacey James Corden: “Cydymdeimladau i deulu Margaret John oedd yn chwarae Doris yn G and S. Actores grt a dynes anhygoel. Bydd colled mawr ar ei hol x.”

Hefyd ar Twitter, dywedodd y digrifwr ac actor Cymraeg Rob Brydon: “Newydd glywed y newyddion trist iawn fod Margaret John wedi ymadael a ni. Roedd hi’n berson rhyfeddol, roedd pawb ar G&S yn addoli hi.”

Cydymdeimlodd y chwaraewr rygbi Jonathan Davies hefyd gan ddweud: “RIP Margaret John aka Doris yn Gavin and Stacey. Newyddion trist iawn, rhedais i filltir efo hi yn Sports Relief llynedd. ‘Legend’.”

Dywedodd ei hasiant Gemma McAvoy: “Roeddem yn siarad gyda hi bron bob dydd. Gan amlaf nid am waith, ond am dennis, ei hangerdd enfawr. Roeddem yn sgwrsio am y diweddar ac yn wastad yn chwerthin erbyn y diwedd.

“Roedd gennym berthynas grt gyda hi. Rydym yn teimlo fel mai ffrind oedd hi yn hytrach na chleient.”

Gorffwys mewn heddwch.

Margaret John.

1926 – 2011

Ffynonellau WalesOnline a BBC Wales

Gwybodaeth: Gwahaniad a Cholled

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl