Mis Hydref: Mis Ymwybyddiaeth Cancr y Fron

English version // Yn Saesneg

Mae mis Hydref yn fis sydd yn bwysig iawn i’n calendr gan ei fod yn fis Ymwybyddiaeth Cancr y Fron.

Bob blwyddyn mae bron i 50,000 o bobl yn cael diagnosis o gancr y fron yn y DU, mae hynny’n gywerth i un person pob 10 munud.

Bydd 1 mewn 8 o ferched yn y DU yn datblygu cancr y fron yn eu bywyd.

Cancr y Fron ydy’r ail achos fwyaf cyffredin o farwolaeth o gancr mewn merched yn y DU. Mae bron i 12,000 o bobl yn marw o gancr y fron yn y DU bob blwyddyn.

Mae cancr y fron hefyd yn effeithio dynion, ond mae’n beth prin. Mae tua 350 o ddynion yn cael diagnosis bob blwyddyn.

Mae dros 8 allan o ddeg (85%) o bobl yn goroesi cancr y fron tu hwnt i bum mlynedd.

Y prif ffactorau risg ydy:

  • Rhyw – Bod yn ferch ydy’r ffactor risg mwyaf i ddatblygu cancr y fron.
  • Heneiddio – Yr hÅ·n yw’r person yna’r uwch yw’r risg, gyda dros 80% o gancrau’r fron yn digwydd mewn merched dros 50 oed. Mae’r mwyafrif o ddynion sydd yn cael cancr y fron dros 60 oed.
  • Hanes teulu arwyddocaol – Nid yw hyn yn gyffredin, mae tua 5% o bobl sy’n cael diagnosis o gancr y fron wedi etifeddu genyn BRCA1 neu BRCA2 diffygiol.

Mae’r mis efo llawer o gefnogwyr enwog gan gynnwys:

  • Geri Halliwell
  • Vanessa Feltz
  • Alexandra Burke
  • Patsy Kensit
  • Lisa Snowdon

Cymera ran heddiw a chefnogi mis Ymwybyddiaeth Cancr y Fron – mwy o wybodaeth yma:

www.breastcancercare.org.uk/breastawareness

http://www.breastcancercampaign.org/support-us/breast-cancer-awareness-month-2014

Delwedd: breastcancercampaign

Erthygl Berthnasol: Race For Life:- It’s Us VS Cancer

Gwybodaeth – Canser

Gwybodaeth – Marwolaeth

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl