NadoCLIC #5

English Version

Croeso i ffenestr #5 o’r Calendr Adfent NadoCLIC! Os hoffet ffenestr dy hun i ddangos dy stwff Nadolig (neu dylai hynny fod yn stwffin!!!) a chael cyfle i ennill Nintendo 3DS yna e-bostia sam@cliconline.org.uk cyn gynted phosib.

Os nad oeddet yn gwybod yn barod, NadoCLIC flwyddyn ddiwethaf trafodais y pwnc eithaf hapus o ‘A Christmas Carol’ ac yn cwestiynu pam fod Ysbryd Nadolig Y Dyfodol yn bron pob amser yn cael ei ddarlunio fel y Crymanwr Difrifol (Grim Reaper).

Y NadoCLIC yma, rwy’n mynd i siarad am rywbeth llai difrifol a byddet ti’n elwa ohono.

Ia, rydw i’n mynd i siarad am y sarhaus ysgafn sy’n cuddio o fewn y broses o roi anrhegion i bobl. Hwre am brosesau meddwl annormal sydd wedi arwain at fy mywyd diarffordd hyd yn hyn. Hwre, wir.

Os wyt ti’n newydd i fywyd a’r Nadolig (mae’n beth cymharol o newydd, dwi’n meddwl), ar 25ain Rhagfyr, mae rhai pobl yn rhoi’r pethau hyn a elwir yn “anrhegion” i bobl y maent yn ei hoffi neu oddef oherwydd bod baban wedi cael ei eni dros ddwy mil o flynyddoedd yn l, hyd yn oed os nad gafodd y baban yma ei eni ar y 25ain o Ragfyr, o bosib.

Mae rhai anrhegion yn cwympo i mewn i stereoteip ar gyfer rhai pobl. Er enghraifft, byddai rhai pobl yn prynu sanau i ddynion tra bod eraill yn prynu rhyw fath o bethau ymolchi  i ferched. Ond nid dyma ble dwi’n gweld y sarhaus yn amlygu ei hun.

Meddylia am yr holl anrhegion rwyt ti wedi’i gael yn dy fywyd. Wyt ti erioed wedi cael rhyw fath o stwff ymolchi? Dillad newydd? Ffn symudol? Nawr, wyt ti erioed wedi ystyried y gallai’r anrhegion braf yma fod ag ystyr cudd o bosib?

Esiampl berffaith ydy ffn symudol. Os, ar gyfer yr esiampl hon, bydd dy rieni’n prynu ffn i ti fel anrheg Nadolig, beth gall hyn symboleiddio?

Gallai symboleiddio dy drawsnewidiad o fod yn blentyn anaeddfed i laslanc (teenager) anaeddfed? Gallai olygu bod dy rieni yn ymddiried ynddot ti ddigon i gael pwynt cyswllt dy hun?

Neu, ‘i dyma eu ffordd gyfrwys i gadw golwg arnat ti? Neu, os wyt ti’n mynd allan mwy na hoffan nhw, ‘i dyma eu ffordd isganfyddol nhw o ddweud “hei, rydym yn gwybod dy fod yn hoffi mynd allan, rydym yn methu ti pan ti ddim yma, ffonia ni rywbryd”?Ac wedyn mae’r gwrthrychau amrywiaeth hylendid yn dod i’r meddwl. Dynion (anwybyddwch y stereoteipio yma, os gwelwch yn dda), wyt ti erioed wedi cael Lynx fel anrheg a rhoddwyd naill ai gan berthynas neu bartner? Wyt ti erioed wedi meddwl tybed a hynny’n ffordd gyfrinachol i ddweud “Nadolig Llawen, ti’n arogli”? Heb sn am ddillad, lle y mae’r rhoddwr yn rhoi anrheg i’r derbyniwr, gan dybio y maent yn gwybod pa ddillad chi’n hoffi ac yn addas i chi yn fwy na ti ei wneud. Ble mae’r callineb yn hynny?

Ac yna mae’r amrywiol stwff hylendid yn dod i’r meddwl. Dynion (anwybyddwch y stereoteipio yma, os gwelwch yn dda), wyt ti erioed wedi cael set Lynx fel anrheg gan un ai perthynas neu bartner? Wyt ti erioed wedi meddwl tybed os yw hyn yn ffordd gyfrwys nhw o ddweud “Nadolig Llawen, ti’n drewi”? Heb sn am ddillad, lle y mae’r rhoddwr yn rhoi’r anrheg i’r derbyniwr, gan dybio eu bod yn gwybod pa ddillad ti’n hoffi ac sydd yn siwtio ti yn well na tithau. Ble mae’r callineb yn hynny?

Heb sn am y posibilrwydd nad yw’r anrheg i flas y derbyniwr neu fod yr anrheg ddim yn ffitio. Yna, mae’n rhoi anrheg arall i’r derbyniwr. Un gwael. Un lle mae angen cael y daleb yn l a dychwelyd y cynnyrch. Ac wedyn, byddan nhw’n darganfod faint wariodd y rhoddwr am yr anrheg yn y lle cyntaf. A pan ti’n darganfod fod yr anrheg yn set o dri neu o’r bwced fargen, efallai y byddet yn newid dy broses meddwl tuag atynt pan ddaw i roi anrhegion flwyddyn nesaf.

Beth bynnag, dwi’n dechrau colli arni, felly dwi am orffen yma. Gobeithio nad wyf wedi diflasu unrhyw un.

Fel dywedant mewn amryw opera sebon ar y teledu’r dyddiau hyn, “turrah”.

Delwedd – Presents gan Alice Harold

Calendr Adfent NadoCLIC

Wyt ti’n ysgrifennwr, ffotograffydd, gwneuthurwr ffilm, darlunydd, DJ, cerddwr, animeiddiwr, blogiwr, bardd neu’n greadigol yn gyffredinol sydd efo rhywbeth i ddweud am y Nadolig? Wel, e-bostia sam@cliconline.org.uk i gael cyfle i gael ffenestr NadoCLIC dy hun nawr a chyfle i ennill Nintendo 3DS!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl