Performance

Mae perfformwyr 14-25 oed yn dod i’r llwyfan yn y Theatr Newydd i gyflwyno sioe amrywiaeth drawiadol a llawn hwyl. Bydd cerddwyr, dawnswyr, actorion ac ysgrifenwyr ifanc yn gweithio ynghyd â’r Theatr Newydd, Actifyddion Artistig, Dawns Earthfall, Cerdd Gymunedol Cymru, Llenyddiaeth Cymru ac ymarferwyr celfyddydau profiadol eraill i greu sioe arbrofol sy’n herio’r genres. Mae Performance, sydd ag ymddangosiadau bob hyn a hyn gan berfformwyr ifanc No Fit State Circus ac sydd wedi’i gyfarwyddo gan y cyfarwyddwr llwyddiannus James Williams (Flown, Hitch, My Life in CIA), yn addo rhoi profiad syfrdanol i chi.Os ydych yn 14-25 oed ac â diddordeb mewn perfformio – boed yn gerddoriaeth, dawns, gair llafar neu actio – dewch i gymryd rhan. Ni chodir tâl am gymryd rhan. Ymunwch â ni o 1 tan 6 Awst am wythnos ddwys, yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant ar gyfer perfformiad ar lwyfan y Theatr Newydd.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl