Porth County Community School – Tymor yr Haf 2016

Tymor yr Haf 2016

Dydd

Amser

Teitl

Lleoliad

Ystod oedran

Dydd Llun

14.40pm-16.10pm

Gweithgaredd Cyfoethogi – Creu ffilmiau

Ysgol Sirol Cymuned y Porth

11–18 oed

Dydd Llun

17.15pm-19.45pm

Gwasanaethau Ychwanegol

Clwb Ieuenctid y Cymer

11–18 oed

Dydd Llun

18.00pm-19.00pm

Gwasanaethau Ychwanegol

Celf Weledol mewn Lle Cyhoeddus

Clwb Ieuenctid y Cymer

11–18 oed

Dydd Mawrth

14.40pm-16.10pm

Gweithgaredd Cyfaethogi – Animeiddio

Ysgol Sirol Cymuned y Porth

11–18 oed

Dydd Mercher

Amser Cwricwlwm

ARC

Ysgol Sirol Cymuned y Porth

11–18 oed

Dydd Mercher

Amser Cwricwlwm

Cwricwlwm Amgen Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) Celf Weledol mewn Lle Cyhoeddus

Ysgol Sirol Cymuned y Porth

11–18 oed

Dydd Mercher

15:00-17:59pm

Gweithgaredd Cyfoethogi – Amser Ymlacio Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)

Ysgol Sirol Cymuned y Porth

11–18 oed

Dydd Mercher

17.15pm-19.45pm

Gwasanaethau Ychwanegol

Clwb Ieuenctid y Cymer

11–18 oed

Dydd

Amser

Teitl

Lleoliad

Ystod oedran

Dydd Iau

Amser Cwricwlwm

ARC

Ysgol Sirol Cymuned y Porth

14–16 oed

Dydd Iau

14.40pm – 16.10pm

Gweithgaredd Cyfoaethogi – Clwb Llwybrau Ôl-16 oed

Ysgol Sirol Cymuned y Porth

11–18 oed

Dydd Gwener

Amser Cwricwlwm

ARC

Ysgol Sirol Cymuned y Porth

11–18 oed

Dydd Gwener

14.40pm-15.30pm

Fforwm Ieuenctid

Ysgol Sirol Cymuned y Porth

11–18 oed

Dydd Gwener

10:00am–2:00pm

Disgo ‘Blue Light’ 1 y mis

Ebrill 15

Mai 20

Mehefin 17

Gorffennaf 15

Awst 19

Canolfan Chwaraeon Ystrad

11–18 oed

Mae’n bosibl i bob uno’r gweithgareddau gael eu newid.  Rhaidi bobl ifainc gael caniatâd ysgrifenedig gan riant/warcheidwad cyn mynychuunrhyw weithgaredd. Gallwch ddod o hyd i ffurflenni caniatâd o’r GarfanGwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn Ysgol Sirol Cymuned y Porth.

Ffoniwch:     01443 682137

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl