Post-Its Yn Troi’n 30

English version.

Felly, ar ddiwrnod cyntaf Ionawrbuom yn canu pen-blwydd hapus i’r blaned Ddaear, wrth iddi oroesi blwyddynarall heb unrhyw ddatguddiad niwclear.

Ond, mae dathliad llawer mwy wedidod i’n sylw, a na, nid dychweliad Britain’s Got Talent yw hwnnw.

Ond yn hytrach pen-blwydd y NodynPost-It yn ddeg ar hugain oed. Hwre!

Ac i feddwl mai camgymeriad ganwyddonwyr 3M oedd genedigaeth y Post-it, pan wnaethant ddarganfod adlyn drwyddamwain oedd yn wahanol i unrhyw un arall a allai ludo a chael ei ailosod arunrhyw arwyneb bron.

Ers eu rhyddhau yn yr wythdegau,maent wedi parhau ymysg y pump o gyflenwadau swyddfa sy’n gwerthu orau yn yrUnol Daleithiau bob blwyddyn. Neis.

Mae’r pad tair modfedd wrth dairmodfedd (sef 7.6 wrth 7.6 centimetr) wedi tyfu gydag amser, ac mae bellach argael mewn wyth o wahanol feintiau a dau ddeg pump o wahanol siapiau. Fe’u ceir hefyd mewndros chwe deg o liwiau, gan gynnwys y melyn caneri gwreiddiol ac fe’u gwerthirmewn 150 o wledydd.

“Mae’n un o’r pethau hynny na allfod yn well nag y mae ar hyn o bryd,” meddai Athro Diwylliant PoblogaiddPrifysgol Syracuse, Robert Thompson. “Does dim byd yn dod yn agos at gymryd ei le, dimbp ar eich ffn na blip digidol i’ch atgoffa.”

Ychwanegodd “Rydw i’n rhagweld ybydd pobl yn dal i ddefnyddio nodiadau Post-it ymhen can mlynedd.  Mae’n cynrychioli rhai pethau a oedd yn amlwgiawn yn yr 80au: bywyd llawer mwy cymhleth a’r awydd i reoli’r cymhlethdodhwnnw.”

Cafodd y dyfeiswyr, y gwyddonwyr3M Arthur Fry a Spencer Silver eu cynnwys o fewn  OrielEnwogrwydd Genedlaethol y Dyfeiswyr  y mis diwethaf.

Mae’r grŵp wedi lansiocystadleuaeth i fyfyrwyr 11 i 18 oed i greu gwaith celf gwreiddiol allan ogynhyrchion Post-it. Mae 3M hefyd wedi lansio llinell gynnyrch newydd,y Nodyn Post-it Gwyrddach.  Cafodd hwn eigreu gydag adlyn yn seiliedig ar blanhigion, a phapur y gellir ei ailgylchu ynllwyr er mwyn bod yn fwy eco-gyfeillgar.

Felly, llongyfarchiadau i’r NodynPost-it. Deng mlynedd ar hugain oed y mis hwn, ac nid yw’n edrych ddiwrnod yn hŷn nanaw mlynedd ar hugain a hanner.

I ddathlu, fe fydda’ i yn eiganmol wrth fwyta pecyn enfawr o Haribo. Neis.

YSGWTHR: skalas2

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl