Prif Weinidog I Ymddiswyddo Dros Sin Corn?

English version

Ti’n gwybod bod hi’n Nadolig pan fydd bawb yn siarad am y bwcis.

Fel arfer maent yn sn am y siawns o Nadolig gwyn neu pwy fydd yn cael y rhif un Nadolig yn y siartiau. Ond nid y tro hyn.

Heddiw, mae’r wefan betio Paddy Power wedi rhoi’r Prif Weinidog Carwyn Jones ar 10/1 o ymddiswyddo oherwydd y ffwdan mae wedi creu dros ei sylwad ar sioe deledu.

Ond beth oedd y sylwad yma? Ddwedodd o rywbeth gallai gael ei gysidro’n hiliol? Gallai o fod wedi bod yn rhywiaethol?

Na, nid o gwbl. Mae’r ddadl yn ymwneud ‘i sylwad am Sin Corn.

Roedd Carwyn Jones yn westai ar raglen Wedi 7 S4C, ble roedd yn ymddangos fel ei fod yn bwrw amheuaeth am fodolaeth Sin Corn.

Mae’r sylwad wedi cael hashtag ei hun ar Twitter, gelwir yn #SionCornGate.

Mae’r sioe deledu ar gael i’w wylio ar wasanaeth teledu ar-lein S4C, Clic, tan 27ain Rhagfyr. Yn y cyfweliad mae’n dweud mai “hwn yw’r flwyddyn gyntaf dyw nhw ddim yn credu yn Sin Corn”,

Yn hwyrach yn y rhaglen mae’n dweud fod o wedi cael sgwrs gyda’i blant am y pwysigrwydd o gredu mewn Sin Corn.

Gall weld y drafodaeth (ynghyd ‘r rhaglen lawn o Wedi 7) yma. Mae’r sylwadau sydd dan sylw am 1:19 ac 17:22.

Felly, beth wyt ti’n feddwl am yr holl beth? Ydy hyn yn rheswm o ddifrif i ymddiswyddo? Ydy’r cyfryngau yn creu st?r am ddim?

Gwadiad – Yma yn CLIC a’r gwefannau lleol, rydym yn annog pawb i rannu a mynegi barn. Fel gyda’r erthygl hon, mae pob erthygl gan bobl ifanc yn mynegi eu barn nhw eu hunain ac nid rhai CLIC. Mae’r un peth yn wir am y ddadl yma, felly rydym ni yn aros yn ddiduedd. Os oes gen ti rywbeth i ddweud amdano yna pam ddim gadael sylwad isod? Neu os wyt ti’n teimlo’n greadigol, beth am ysgrifennu erthygl neu ddefnyddio ffurf arall o gyfryngau i fynegi dy farn?

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl