Prosiect Fainc Digidol

Rydym mor falch o grŵp Ieuenctid Rhydfelin a’r prosiect Mainc Ddigidol hynod lwyddiannus, mae wedi bod dros 2 flynedd yn y gwneuthuriad, ac fel y gwelwch o’r fideo mae’r bobl ifanc wedi tyfu gyda ni. 👏🌟
Diolch yn fawr i Griffin Film am y campwaith hwn ac i Hapi, Newydd Housing a EggSeeds am eu cefnogaeth barhaus.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl