Rhannwch eich farn a syniadau ar Newid yn yr Hinsawdd

Rhannwch eich barn chi am sut i fynd i’r afael â Newid yn yr Hinsawdd – Gwyliwch ein fideo a bwrw golwg ar wefan ‘Dewch i Siarad RhCT’ i rannu’ch barn a’ch syniadau. 

https://dewch-i-siarad.rctcbc.gov.uk/

Mae RhCT yn lle arbennig i fyw ynddi. Mae yna gymunedau gwych a bywyd gwyllt a mannau agored ysblennydd i’w harchwilio. Ond mae ein cartref mewn perygl oherwydd effaith Newid yn yr Hinsawdd sy’n arwain at dymheredd sy’n codi a thywydd eithafol ledled y byd. Mae effeithiau dinistriol y digwyddiadau hyn i’w gweld yn lleol ac mae hynny’n dangos i ni fod angen i ni weithredu nawr er mwyn amddiffyn lle rydyn ni’n byw. 

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl