Rhybuddion Gwegamerâu

English version // Yn Saesneg

Mae CEOP (Ecsploetiaeth Plant ac Amddiffyniad Ar-lein) wedi rhybuddio bod yna godiad yn y defnydd o gwegamerâu gan ysglyfaethwyr ar y rhyngrwyd i ddefnyddio blacmel yn erbyn plant ifanc bregus.

Dyma’r ffeithiau:

  • Mae troseddwr yn cysylltu gyda pherson ifanc. Gall hyn ddigwydd unrhyw le ar-lein, gan gynnwys ar rwydwaith cymdeithasol, mewn ystafell sgwrsio, mewn gêm neu hyd yn oed ar ffôn symudol
  • Mae’r troseddwr yn cychwyn sgwrs ac yn twyllo’r person ifanc i yrru llun anweddus, yn noeth neu’n perfformio gweithred rywiol ar gwegamera. Maent yn twyllo nhw mewn amryw ffordd gan gynnwys: cymryd ar fod yn eneth neu’n fachgen o’r un oed, cogio bod yn rhywun mae’r plentyn yn adnabod, fflyrtio gyda nhw neu yrru lluniau neu fideos rhywiol
  • Mae’r troseddwr yn recordio’r cynnwys gwegamera. Yna maent yn bygwth rhannu’r fideo gyda ffrindiau neu deulu’r person ifanc os nad ydynt yn perfformio mwy o weithrediadau rhywiol. Mae rhai pobl ifanc wedi cael eu bygwth am arian neu yn dweud wrthynt am niweidio eu hunain

Mae erthygl diweddar ar wefan newyddion y BBC yn dangos sut wnaeth un troseddwr ddefnyddio’r dulliau yma i gam-drin dros 15 o fechgyn a genethod ifanc, yn gwneud iddynt berfformio gweithrediadau anghyfreithlon ar gyfer ei adloniant ef. Mae’r dyn, Robert Hunter, wedi cael ei garcharu yn ddiweddar am 14 mlynedd.

Mae’r NSPCC wedi sefydlu llinell gymorth un-pwrpas ar gyfer pobl ifanc yn dioddef o’r fath yma o drosedd, fydd yn agored 24/7 trwy fis Medi a Hydref 2013.

Sefydliadau defnyddiol:

  • Llinell gymorth NSPCC: 0800 328 0904
  • Gall pobl ifanc hefyd alw Childline ar 0800 1111
  • A chael cymorth drwy MEIC ar radffôn 080880 23456
  • Gwefan CEOP

Gwybodaeth – Trosedd

Gwybodaeth – Camdriniaeth

Clod Llun: MShades trwy Compfight cc

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl