Rhyddhad Ffioedd Myfyrwyr Cymraeg

English version

Mae newyddion da i fyfyrwyr prifysgol Cymraeg.

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg Leighton Andrews fod myfyrwyr Cymraeg am gael eu diogelu rhag y cynnydd ffioedd dysgu.

Bydd ffioedd dysgu yng Nghymru yn codi i £6,000 y flwyddyn, neu £9,000 mewn rhai achosion.

Wedi dweud hyn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi datgan byddent yn talu’r gost o ffioedd ychwanegol i fyfyrwyr o Gymru sy’n mynychu unrhyw brifysgol Brydeinig, sydd yn golygu fod myfyrwyr Cymraeg yn talu £3,290 yn unig i astudio mewn prifysgol, yr un peth mae myfyrwyr presennol (fel fi) yn ei dalu nawr.

Yn ystod datganiad i siambr y Senedd, dywedodd Mr Andrews “Mewn geiriau eraill, mae’r cynnydd mewn ffioedd i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru, pa un ai os ydynt yn astudio yn Lloegr neu Gymru neu’r Alban neu Ogledd Iwerddon, yn cael eu talu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

“Ni fydd rhaid i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru ddod o hyd i’r £6,000 neu £9,000 i astudio.

“Bydd y pwrs cyhoeddus yn parhau i gymorthdalu addysg uwch i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru.

“Bydd myfyrwyr Cymraeg sydd yn mynd i brifysgol yn 2012-13 yn talu’r un fath mewn termau real myfyrwyr sydd yn mynd i’r brifysgol yn y flwyddyn academaidd hon.”

“Dwi’n credu fod y trefniadau rydym wedi’i roi mewn lle yn deg, cyfiawn a chynaliadwy,” ychwanegodd.

Mae datganiad Mr Andrews yn dod wrth i filoedd o fyfyrwyr yn Lloegr brotestio eto yn erbyn y codi arfaethedig mewn ffioedd dysgu.

Tra roedd o gwmpas cant o fyfyrwyr yn gorymdeithio o Brifysgol Caerdydd i Heol y Frenhines yng nghanol y ddinas, roedd rhif tebyg yn cynnal gorymdaith protest ym Mangor a bu myfyrwyr lefel A yng Ngholeg Gwyr Abertawe hefyd yn cynnal gorymdaith protest yn y bore.

Dim ond un gwryw gafodd ei arestio yn yr orymdaith Caerdydd am drosedd trefn gyhoeddus.

Wedi’r cyhoeddiad, dywedodd Paul Davies AS, llefarydd addysg y Ceidwadwyr Cymraeg: “Mae wedi dod yn fwy clir fod y trefniadau ariannu presennol ar gyfer sefydliadau addysg uwch yn anghynaladwy.

“Mae’r polisi o ddim ffioedd topio i fyny, mae’r Ceidwadwyr Cymraeg wedi cefnogi am nifer o flynyddoedd, wedi canlyn mewn cynnydd gweithgaredd economeg yn nhrefi a dinasoedd prifysgolion Cymru.

“Y sialens nawr ydy sicrhau ein bod yn gallu gwella ysfa gystadleuol sefydliadau addysg uwch Cymru ac ar yr un amser yn culhau’r bwlch ariannu sydd wedi lledu rhwng sefydliadau Cymraeg a rhai eraill yng nghenhedloedd eraill Prydain.”

Mae’r corff cynrychiadol am addysg uwch yng Nghymru, Addysg Uwch Cymru, yn croesawu’r cyhoeddiad. Crybwyllodd y Cadeirydd Proff Noel Lloyd, “Mae hyn yn ymddangos fel newyddion da i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru ac yn gweld Cymru yn cymryd trywydd gwahanol yn ei gefnogaeth i fyfyrwyr i gymharu Lloegr.”

Felly, nid oes rhaid i fyfyrwyr Cymraeg boeni ddim mwy am y codiad mewn ffioedd dysgu. Sut wyt ti’n teimlo am hyn?

FFYNHONELL: BBC Wales

Tudalennau Arian Wicid

Tudalennau Addysg Wicid

DELWEDD: chrisjohnbeckett

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl