Rhyfeddol o Wiced!

English version

Bu disgyblion o Ysgol Gymunedol Ferndale i’r Theatr Apollo Victoria yn Llundain i weld ‘Wicked’. Roedd pawb wedi gosod eu larwm am yr amser poenus o fuan o 7 o’r gloch er mwyn cychwyn am 8yb. Ar l siwrne bws hir cyrhaeddom yn Llundain am 2:30yp gydag ychydig o amser sbr i fwyta a siopa. Cawsom fwyd mewn man bwyd oedd yn cynnwys McDonalds, KFC a Subway! Yr unig beth siomedig oedd bod rhaid talu i ddefnyddio’r toiledau cyhoeddus!

Dywedodd disgybl “Roedd y sioe yn wych gydag actorion doniol. Roedd staff E3 yn wych! Mae’n sioe ardderchog a dwi’n gobeithio ei weld eto.”

Dywedodd Lisa Mitchell, Cydlynydd E3 “Roedd disgyblion Ysgol Gymunedol Ferndale yn wych ac yn cynrychioli’r ysgol yn dda iawn tra yn Llundain.

“Roedd yn siwrne hir iawn ond yn ddiwrnod GRT” meddai disgybl arall.

Roedd yn sioe ardderchog ac yn theatr grt hefyd. Bihafiodd y disgyblion oedd yn cymryd rhan drwyddo i gyd, ar y bws, yn y theatr, yn y gwasanaethau ac yn y man bwyd. Cawsom ychydig o drafferth darganfod y ffordd trwy Lundain i’r man bwyd ond darganfod y theatr oedd y rhan hawdd ac wrth gwrs gwylio’r sioe ffantastig. Gadawom Llundain o gwmpas 5yh a chyrraedd yn l yn y Rhondda o gwmpas 9:30yh. Ar y ffordd yn l roedd y rhan fwyaf o’r disgyblion yn cysgu ond fe basiodd y diwrnod yn sydyn iawn!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl