Roboceir

English version

Llwyddodd pobl ifanc i drawsnewid sgrap a’i droi yn ‘robocars’ ac ynaysgrifennwyd rap am eu creadigaethau rhyfeddol mewn prosiect a gynhaliwyd drwyLyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf.

Cyfarfu mwy na 80 o fechgyn ifanc yn lleoliad Valleys Kidsym Mhenygraig i rasio’r cerbydau model a adeiladwyd allan o ddeunyddiau sgrap.

Roedd y digwyddiad yn ddiweddglo i brosiect llythrennedd a gyllidwyd gan Basic Skills Cymru, lle bu’r bechgyn ynymchwilio i geir a robotiaid yn llyfrgell yr ysgol, ac yn dylunio a gwneud ymodelau yn ystod gweithdai a arweiniwyd gan gwmni addysg gwyddoniaeth a leoliryn Abertawe, XLWales.

Wedi i’r modelau gael eu hadeiladu, gweithiodd y bechgyn gyda’r rapiwr JonChase a’r cerddor Geraint Brown i ysgrifennu caneuon rap yn disgrifio eucreadigaethau.

Hwn oedd y prosiect diweddaraf yn y cynllun DarllenMiliwn o Eiriau Gyda’n Gilydd yng Nghymru a anelir at annog bechgyn yn euharddegau i ddarllen.  Fe’i trefnirgan Lyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf mewn partneriaeth gydag Adran Addysg yrAwdurdod.

Enillwyd Y Sialens Robocar gan The Killer, aadeiladwyd gan Connor a Rhys o Ysgol Gyfun Blaengwawr, Aberaman.

Meddai’r Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, Cyngor Rhondda CynonTaf, y Cyng. Robert Bevan: “Mae ein Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn cynnig ystod ogyfleoedd i bobl o bob oed fod yn greadigol drwy gydol y flwyddyn ac rwy’nfalch fod y prosiect ieuenctid hwn wedi bod yn gymaint o lwyddiant!”

Gall fod yn aelod o holl lyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf am ddim ac maecroeso i bawb sy’n byw neu yn gweithio o fewn y  fwrdeistref sirol i ymuno. Ceir wybodaeth pellach drwy ymweld http://www.rhondda-cynon-taff.gov.uk/cy/hafan.aspx

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl