Sioe Fasiwn Yng Nholeg Llwynypia

Ar Ddydd Gwener 25ain o Fawrth, roedd yna sioe ffasiwn a drefnwyd gan y plant sy’n wneud cwrs ‘Dyluniad Ffasiwn’ yn Y Ffatri Gelf. Roeddwn i’n un ohonyn nhw.
Roeddem wedi modelu ein dyluniadau ein hunain a oedd yn cydweddu gyda’r thema a dewiswyd gennym ni. Roedd yna thema blodyn, thema Siapaneaidd, thema dydd-a-nos a, fy thema i, thema Gothig. Cymerodd y dyluniadau wythnosau i greu ond roedden nhw’n fendigedig.
Y tu l i’r llwyfan, mi gawson ni broblemau gyda’r colur, gemweithiau a phethau eraill, ond pan roedd pawb yn eu llinell yn barod i ddechrau, mi ddechreuodd yr hwyl. Dangosom ni i bawb beth oeddem ni’n gallu wneud, er roedd mwy o didddordeb gan rhai yn y colur nag yn y dillad roeddent yn gwisgo.
Roedd cerdded ar y llwyfan o flaen y pobl i gyd yn ffantastig! Roedd yna lawer o bobl ifanc yn mwynhau yn y blaen, gydag un person yn penderfynu gadael rhai pobl ifanc i ddod ar y llwyfan gyda ni!
Roedd y dillad yn syfrdanol, ac roedd y gwisgoedd yn wych. Y peth gorau am y noson oedd y ffaith nad oedd y mwyafrif ohonom ni yn gwybod beth roeddwn ni’n wneud. Roedd rhai ohonom ni yn gwybod yn iawn ond eraill yn ymarfer, ond ar y cyfan dyma’r hwyl mwyaf cefais i am amser hir.
Am fwy o wybodaeth ar beth sy’n digwydd yn y ffatri gelf, cliciwch fan hyn

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl