SongGenie 2 A CoverScout 3

English version

Adolygiad Meddalwedd

Enw: Song Genie 2 a CoverScout 3

Cwmni: Equinux

System Gweithredu: Mac (adolygwyd ar Macbook)

Pris: 17.99 ye un (trwy’r Siop App Mac)

Datblygwyd gan Equinux, un o brif ddatblygwyr y sustem gweithredu Macintosh a iOS, mae SoundGenie 2 a CoverScout 3 yn gweithio i lanhau dy lyfrgell iTunes. Tra mae CoverScout yn chwilio am gloriau albymau ir caneuon sydd heb waith arlunio albwm wedii glustnodi iddynt yn bresennol, mae SongGenie yn sganio dy lyfrgell iTunes yn casglu gwybodaeth am dy ganeuon, yn rhoi geiriau, teitl caneuon a manylion albwm.

Felly, ydy o fel Ronseal? Ydy on gwneud yn union beth maen ddweud ar y tun? Gad i mi ehangu.

Dyluniad
Gad i ni fod yn onest fan hyn, mae hwn yn ddyluniad arferol am raglen ir Mac. Mae golwg y llif clawr yn y ddwy raglen yn dod yn syth o iTunes, tra maer defnydd o ffontiau’r un peth ir rhediad arferol o Mac. Maer adlewyrchiadau hefyd yn nodwedd dyluniad arferol. Wedi dweud hynny, maen ddyluniad dymunol. Nid ywn brysur, mae popeth efoi le. Er maen ymddangos fod diffyg addasur cynllun yn unigol. Hefyd, dwin eithaf ansicr am y broses meddwl am gael yr amlinell fel yr eiconau ar gyfer y rhaglenni yma.

Ond yna eto, mae mwy i fywyd nag edrychiad. Nesaf.

Gweithrediad
I ateb y cwestiwn gofynnais uchod, mae yn gwneud beth tin ofyn ohono. We mae CoverScout yn llawer mwy llwyddiannus yn ei ganlyniadau na SongGenie.

I gychwyn, CoverScout. Ar l dechraur chwiliad am gloriau heb y caneuon yna hebddynt. Yn yr amser dwi wedii gael yn defnyddior rhaglen yma, mae wedi bod yn gywir yn fwy aml na anghywir. Mae hyd yn oed yn rhoi gradd seren am y cloriau albwm i roi syniad pa mor berthnasol ydyr clawr ir albwm mewn cwestiwn.

Mae SongGenie, ar y llaw arall, yn llai llwyddiannus, er mae yn gywir y rhan fwyaf or amser. Rho gn heb enw iddo, a gallai roir wybodaeth gywir i ti amdano, ond mae yn gallu dod yn l gyda chamgymeriadau sillafu a phethau bach eraill gallai gythruddo rhywun. Un or diffygion mwyaf, dwi wedii ddarganfod, ydy ei fod yn rhy gul ei feddwl yn beth maen rhoi i ti pan ddaw at genre, gan fod y mwyafrif or canlyniadau im llyfrgell i wedi bod yn roc, tra mae gen i gymysgedd o wahanol genres yn fy nghasgliad.

I ddefnyddio albwm Skindred, Babylon, fel esiampl, ymddangosai fod SongGenie yn ymdrechu ychydig efor mater o ail argraffiadau. Mae Babylon wedi cael ei ryddhau ddwywaith – unwaith yn 2002 ac eto yn 04. Maen ymddangos nad oes gan SongGenie unrhyw syniad pa fersiwn or albwm oedd yr un oeddwn i wedii brynu. Efo un gn, roedd yn meddwl mair fersiwn 02 oedd o, y llall, y fersiwn 04. Gall hyn profin flinedig os wyt tin ceisio cadwr albymau efo’i gilydd.

Maer ffwythiant geiriau cn, ar y llaw arall, yn llai dibynadwy nar ffwythiannau eraill. Pan mae yn dod yn l gyda geiriau caneuon, y geiriau iawn ydynt y rhan fwyaf or amser. Ar adegau eraill, ar y llaw arall, gall y geiriau fod efo camsillafu neun anghywir yn gyfan gwbl. Dwi wedi cael un yn l heb briflythrennau a dim trefn ir geiriau, er dwin si?r fod hyn yn unigryw.

Er, os nad yw SongGenie wedi dod a geiriau yn l i ti yn awtomatig, maen rhoir dewis i ti chwilio amdanynt dy hun. Ar l clicio ar yr eicon search the web ar l iddo ddweud nad oes geiriau wediu darganfod, mae ffenestr newydd yn agor- mae porydd rhyngrwyd wedii gynnwys yn SongGenie. Maen agor yn awtomatig ac yn chwilio rhai o wefannau poblogaidd geiriau caneuon y we. Mae hyn yn wir hefyd i CoverScout pan maen methu darganfod clawr albwm.

Pris
Ydy, maer rhaglenni yma yn gwneud beth maen nhw i fod i wneud, ond ydy o werth y pris? Byddwn i yn anghywir i ddweud eu bod nhw. Ond maen teimlo ychydig ar yr ochr gwastraffus i warion agos at 40 ar ddwy raglen i sortio fy llyfrgell iTunes, er efallai bod eraill yn meddwl yn wahanol.

Cyffredinol
I gloir adolygiad hwn, maer ddwy raglen yn cael eu cyflwyno yn dda iawn ac yn gweithion dda, er maen gwneud i mi feddwl gallair rhaglenni (yn enwedig SongGenie) fod yn well pan ddaw at gasglu canlyniadau o gysidror pris. Wedi dweud hynny, dwin rhoi gradd o 7.1/10.0 i SongGenie, a rhoi gradd barchus o 7.6/10.0 i CoverScout 3.

www.equinux.com
Mwy o erthyglau technoleg

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl