Sut Bydd Doctor Peter Capaldi yn Cael ei Gofio?

Mae un Doctor wedi gadael y Tardis ac mae un newydd wedi cyrraedd i ddechrau cyfnod newydd yn hanes y rhaglen sydd wedi bod yn rhedeg am 54 blwyddyn. Gorffennodd rhediad Peter Capaldi fel y Doctor ar ddydd Nadolig a nawr yw’r amser perffaith i edrych nôl ar sut bydd adeg y 12fed Doctor yn cael ei gofio.

Derbyniodd y penderfyniad i gastio Peter Capaldi fel y Doctor llawer o feirniadaeth i ddechrau gyda. Roedd pobl yn credu bod Peter yn rhy hen i fod yn y Doctor ac yn meddwl dylai’r Doctor fod yn arwr ifanc a golygus. Beirniadaeth arall oedd bod ei gymeriad yn rhy ddifrifol ac ofnus i bobl ifanc. Ar y pryd, roeddwn i eisiau Doctor llawer fwy difrifol gan fod dim llawer o ddrama ddwys gyda Matt Smith. Doedd Peter Capaldi ddim yn haeddu’r feirniadaeth achos roedd y Doctor, yn bennaf, yn wych.

Image result for peter capaldi doctor who

Actiodd Peter Capaldi fel model rôl i filoedd o blant ac oedolion. Mewn byd llawn amhleserau, ysbrydolodd geiriau doeth y Doctor, miliynau o bobl bod cyfeillgarwch a gobaith yn well na hunaniaeth a gwanc. Dangosodd hyn, yn bennaf, yn ei areithiau chwedlonol. Bydd y 12fed Doctor yn cael ei gofio am flynyddoedd am ei fonologau gwrthryfel, gwrth-hiliaeth ac o blaid cyfeillgarwch. Yn fy marn i, roedd e’n well na rhai o’r gwleidyddion mwyaf pwerus yn y byd ar hyn o bryd.

Yn fy marn i, y prif beth adawodd y 12fed Doctor lawr oedd weithiau’r ysgrifennu. Roedd ei gymeriad yn newid o wythnos i wythnos ac yn anghyson iawn. Weithiau, roedd e’n berson egnïol-gwallgof ac weithiau roedd e’n wrthryfelwr tywyll. Yn bersonol, dyle’r cymeriad bod rhywle rhwng y ddau gyfosodiad yma.

Does dim actor, byth, wedi rhoi’r egni, brwdfrydedd ac ymdrech mewn i rôl y Doctor a gwnaeth Peter Capaldi. Rhoddodd Peter Capaldi llawer o amser i’w ‘fans’ a wastad yn cael barn ar ei waith. Llwyddais i gael selfie gyda fe yng Nghaerdydd pan roedd e’n gweithio ar bennod olaf yr 8fed gyfres, 4 blwyddyn yn ôl. Ni chafodd Peter Capaldi perfformiad gwan fel y Doctor a rhoddodd llawer o fywyd i benodau da a gwael o’r rhaglen. I fi, Peter Capaldi oedd wastad Y DOCTOR.

Mae’r 12fed Doctor wedi bod yn un o fy hoff ymgnawdoliad o’r Doctor ac un o fy hoff gymeriadau ar y teledu achos o’i statws arwr. Dangosodd cyfeillgarwch a cariad mewn pob sefyllfa caled – neges gwych i wylwyr. Bydd Peter Capaldi yn cael ei gofio am ei egni ac ymdrech fel y Time Lord eiconig.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl