Tonypandy Community College – Summer Term Programme (CYMRAEG)

Dydd Llun:

Amser cinio – Chwarae Agored(Merched a Blwyddyn 7 yn unig)

Ar ôl yr ysgol – Llais yMyfyrwyr

Dydd Mawrth

Amser cinio – Chwarae Agored

Ar ôl ysgol – Coginio

                               Celf a Chrefft

                               Clwb Gemau

                               Rownderi i Ferched

                               Clwb Drama

                               Clwb Gwaith Cartref

Min nos – Darpariaethestynedig i bobl ifainc

Dydd Mercher:

Amser cinio – Chwarae Agored

Ar ôl yr ysgol – Trin gwallta Harddwch

                               Aml-gampfa CA4

                               Pêl-droed 5 bob ochr

Min nos – Darpariaethestynedig i bobl ifainc

Dydd Iau:

Amser cinio – Chwarae Agored

Ar ôl yr ysgol – Clwb Gemau

Clwb Gwaith Cartref

Aml-gampfa CA4

Dydd Gwener:

Amser cinio – Chwarae Agored

Ar ôl yr ysgol – Dydd GwenerPysgota

Dyma’r amseroedd:

Amser cinio – 1.25pm –2.10pm

Ar ôl yr ysgol (rhaglencyfoethogi cadarnhaol) – 3pm – 4.30pm

Min nos (Darpariaethestynedig) – 5pm – 8pm.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl