Trystan a Calvin Ar Radio Caerdydd

English version // Yn Saesneg

Bu Trystan a Calvin, blwyddyn 10, o Ysgol Tonyrefail, yn DJ’io ar y sioe Digital Exposure ar Radio Caerdydd.

Fel gwestai ar y sioe radio, dewisodd y bechgyn gymysgedd 45 munud. Dewisodd y ddau’r gerddoriaeth oedd yn cael ei chwarae ac roedd y traciau wedi’u gosod mewn trefn i weld pa gân byddant yn chwarae gyntaf. Dyma oedd eu trydydd gwaith yn chwarae.

Ar gyfer y sioe radio, cafodd rhestr chwarae ei greu oedd yn llawn o ganeuon oedd yn addas ar gyfer y set, ac roedd y mwyafrif ohonynt yna ffefrynnau’r bechgyn. Defnyddiwyd oddeutu 15-20 cân ac roedd y set wedi para am 45 munud. Roedd yr arddull y gerddoriaeth defnyddiwyd yn Future House, Deep House, Trap a Big Room. Mae Future House yn gymysgedd o Deep a Big Room, mae Deep House yn ganeuon llawn bas, Trap yn fath mwy araf o Big Room, ond gyda mwy o guriadau’r munud (Beats Per Minute – BPM), ac mae Big Room yn ganeuon EDM (Cerddoriaeth Dawns Electronig) arferol (ee. Martin Garrix). Y meddalwedd defnyddiwyd oedd rekordbox oedd yn trawsnewid y caneuon i fod yn gytûn â’r Deciau Pioneer mae Martin Dibble yn defnyddio, ond mae’r DJ’s gorau i gyd yn defnyddio’r rhain felly roedd yn ysbrydoledig iawn i’r bechgyn fod yn defnyddio’r un offer â’r bobl maent yn edmygu.

Hefyd, ar gyfer yr offer radio, defnyddiwyd Myriad sydd yn creu hysbysebion a dynodwyr sydd yn un ai’n sych neu’n wlyb. Mae sych yn golygu eu bod yn cael eu rhoi dros gân a pan fyddant yn cael eu recordio nid oes dim ond y llais yn siarad. Mae gwlyb yn hollol groes.

Cyn i’r bechgyn chwarae cawsant eu cyfweld gan Martin. Roeddent yn nerfus iawn ar y cychwyn ond ar ôl hynny roedd popeth yn teimlo’n naturiol a chynyddodd eu hyder. Os hoffet ti wrando ar y set eto neu am y tro cyntaf, cer i soundcloud.com/digitalexposure neu cer i RadioCardiff.org.

Erthygl Berthnasol: BPM Birmingham

Gwybodaeth – Cerddoriaeth

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl