Achlysur yr Haf LHDT+

MAE’R DYDDIAD WEDI NEWID OHERWYDD Y TYWYDD!

Ymunwch â ni i ddathlu bod yn rhan o’r gymuned LHDT+ yn RhCT!

Dyddiad: 6ed o Awst 2019
Amser: 11yb – 2yp
Lleoliad: I fyny’r grisiau yn y Lido, Parc Ynysangharad

Dewch i ddathlu bod yn rhan o’r Gymuned LDHT+ yn RhCT!

Dewch yn llu i’n Hachlysur yr Haf LDHT+ i gwrdd â phobl ifainc rhwng 11 a 25 oed o bob rhan o RCT sy’n rhan o’r gymuned LDHT+

Ymlaciwch, chwarae gemau a chymryd rhan mewn gweithdai sydd wedi cael eu creu ar eich cyfer chi!

Gweithgareddau:

Ymladd dwr
Creu bathodynnau
Gemau awyr agored

Geithdai:

Hawliau LHDT+
Troseddau Casineb
Pride Cymru

Mae’r achlysur yma AM DDIM!

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Andrew Burrows ar andrew.burrows@rctcbc.gov.uk neu 07887450750

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.