Cefnogaeth ôl-16

Darpariaeth Gwyliau

Rhaglen Byw'n Annibynnol @ Coleg Aberdâr
Ydych chi'n ystyried symud allan o'ch cartref i'ch lle eich hun, symud i mewn gyda ffrindiau, mynd i'r brifysgol neu eisiau fod yn fwy annibynnol?
Ar y Rhaglen Byw'n Annibynnol, byddwch yn dysgu sgiliau hanfodol i helpu chi edrych ar ôl eich hun, cadw'ch cartref / ystafell yn lân, paratoi a choginio prydau iach, talu'ch biliau a bod yn denant cyfrifol.
Byddwn hefyd yn eich cefnogi i ddod o hyd i waith, cyrsiau, prentisiaethau neu hyfforddiant, wrth gefnogi eich lles.

Mae'r cwrs ar gyfer pobl ifanc 16 oed neu'n hŷn

Dyddiadau a isod. 11-4pm bob dydd
• Gorffennaf 19eg, 20fed, 21ain yng Ngholeg Aberdâr.

Byddwch hefyd yn cael bag o wobrau!
Byw'n Annibynnol @ Coleg Llwynypia
Ydych chi'n ystyried symud allan o'ch cartref i'ch lle eich hun, symud i mewn gyda ffrindiau, mynd i'r brifysgol neu eisiau fod yn fwy annibynnol?
Ar y Rhaglen Byw'n Annibynnol, byddwch yn dysgu sgiliau hanfodol i helpu chi edrych ar ôl eich hun, cadw'ch cartref / ystafell yn lân, paratoi a choginio prydau iach, talu'ch biliau a bod yn denant cyfrifol.
Byddwn hefyd yn eich cefnogi i ddod o hyd i waith, cyrsiau, prentisiaethau neu hyfforddiant, wrth gefnogi eich lles.

Mae'r cwrs ar gyfer pobl ifanc 16 oed neu'n hŷn

Dyddiadau a isod. 11-4pm bob dydd
• Awst 2il, 3ydd, 4ydd, yng Ngholeg Llwnypia (Rhondda).

Byddwch hefyd yn cael bag o wobrau!
Byw'n Annibynnol @ Coleg Nantgarw
Ydych chi'n ystyried symud allan o'ch cartref i'ch lle eich hun, symud i mewn gyda ffrindiau, mynd i'r brifysgol neu eisiau fod yn fwy annibynnol?
Ar y Rhaglen Byw'n Annibynnol, byddwch yn dysgu sgiliau hanfodol i helpu chi edrych ar ôl eich hun, cadw'ch cartref / ystafell yn lân, paratoi a choginio prydau iach, talu'ch biliau a bod yn denant cyfrifol.
Byddwn hefyd yn eich cefnogi i ddod o hyd i waith, cyrsiau, prentisiaethau neu hyfforddiant, wrth gefnogi eich lles.

Mae'r cwrs ar gyfer pobl ifanc 16 oed neu'n hŷn

Dyddiadau a isod. 11-4pm bob dydd
• Awst 16eg, 17eg, 18fed yng Ngholeg Nantgarw.

Byddwch hefyd yn cael bag o wobrau!