Clwb Fusion Tonyrefail

Mae Clwb Fusion yn cael ei redeg gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid ac mae’n galluogi pobl ifanc i ddod at ei gilydd mewn amgylchedd diogel, di-alcohol. Cefnogir yn llawn gan Heddlu De Cymru.

Dyddiadau Canolfan Hamdden Tonyrefail


Dydd Gwener, Mawrth 13eg
Dydd Gwener, Ebrill 03ydd
Dydd Gwener, Mai 08eg
Dydd Gwener, Mehefin 12fed

Dydd Gwener, Gorffennaf 10fed
Dydd Gwener, Awst 14eg
Dydd Gwener, Medi 11eg
Dydd Gwener, Hdref 09ain
Dydd Gwener, Tachwedd 13eg
Dydd Gwener, Rhagfyr 11eg

Amser: 6:30yh – 9:30yh
Tocynnau: Aelodau £1.50 // Ddim yn Aelod £2
Oedran 11+

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am Clwb Fusion, mae croeso i chi gysylltu â ni yn ein Swyddfa YEPS* ar 01443 281436 neu anfon neges atom trwy’r gyfryngau cymdeithasol:

Facebook – YEPSRCT

Twitter – YEPSRCT

Instagram – YEPSRCT

*Mae dod yn aelod yn hawdd. Gofynnwch ar y drws!

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.