Clwbiau Ieuenctid Cynon

Bydd rhaglen Tymor yr Haf Clwbiau Ieuenctid Cynon yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg Mai – Dydd Gwener 12fed Gorffennaf

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r tîm YEPS ar 01443 281436.

Darpariaeth Estynedig
Dydd Llun
St John - Cyngor ac Arweiniad, Pêl Droed, Tenis Bwrdd
St John, Rhydywaun ac Aberdâr - Canolfan Cymunedol Penderyn
5.30yh - 8yh
Mountain Ash
Dydd Mercher
St John - Pêl Droed ac Trin Gwallt a Harddwch
St John, Rhydywaun ac Aberdâr - Ganolfan yr Urdd
5.30yh - 8yh
Mountain Ash
Dydd Gwener
Aberdâr - Gwibio Rhydd a Trampolîn @ Canolfan Sobell

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.