Clwbiau Ieuenctid Rhondda

Bydd rhaglen Tymor yr Haf Clwbiau Ieuenctid Rhondda yn rhedeg o Ddydd Llun 13eg Mai – Dydd Gwener 12fed Gorffennaf

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r tîm YEPS ar 01443 281436.

Darpariaeth Estynedig
Dydd Mawrth
YG Y Cymer - Canolfan Cymunedol Dai Davies
5.15yh - 7.45yh
Ferndale - Chwaraeon, Celf a Chrefft ac Ymlacio
Dydd Mercher
YG Y Cymer - Clwb Bechgyn Ynyshir a Wattstown
5.15yh - 7.45yh
CC Tonypandy - Maes Yr Haf
5.15yh - 7.45yh
Porth - Clwb Bechgyn Ynyshir a Wattstown
5.15yh - 7.45yh
Treorci - Cyngor ac Arweiniad, Aml Chwaraeon 5X60 ac Ymlacio
5yh - 8yh
Dydd Gwener
Pêl Droed Nos Wener
Dydd Iau
Ferndale - Trin Gwallt a Harddwch, Dodgeball, Gwibio Rhydd, Celf a Chrefft ac Ymlacio
Dydd Llun
CC Tonypandy - Clwb Bechgyn Ynyshir a Wattstown
5.15yh - 7.45yh
Porth - Clwb Bechgyn Ynyshir a Wattstown
5.15yh - 7.45yh
Treorci - Cyngor ac Arweiniad, Trin Gwallt a Harddwch, Aml Chwaraeon ac Ymlacio
5yh - 8yh

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.