Fforwm Ieuenctid Siriol – Bws Cynon

Dweud eich dweud ar y pethau sy’n bwysig i chi drwy bwcio eich lle yng Nghyfarfod Fforwm Ieuenctid Sirol Ddydd Mercher 10fed o Orffennaf!

Gweler yr amserau a lleoliadau ar gyfer bws CYNON isod:

3:00yp – Ysgol Gyfun Rhydywaun

3:10yp – Ysgol Gyfun St John

3:20yp – Ysgol Gymuned Aberdar

3:30yp – Ysgol Gyfun Aberpennar

3:40yp – Bws Stop Gwaelod o Fernhill

*Sylwer, byddwch yn dychwelyd adref erbyn 8yh fan bellaf.

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Andrew Burrows ar andrew.burrows@rctcbc.gov.uk neu 07787450750.

Ar gyfer rhaglen y cyfarfod, cliciwch YMA

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.