Ysgol Gyfun Aberpennar

Ysgol Gyfun Aberpennar 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Lee Taylor ar 07825675849 neu CYOC Steven Howells ar 07799132148.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Aberpennar YMA am newyddion ysgol-benodol.

Darpariaeth Gwyliau

LC2 Swimming - Swansea
Dewch i ymuno â ni yn Abertawe LC2
Bws yn Codi Maes Parcio Bowlio Dan Do Cwm Cynon am 10am
Bydd y bws yn dychwelyd i Fowlio Dan Do Cwm Cynon tua 14.30-14.45
Dewch â dillad nofio, tywel a £1 i'r locer a digon o fyrbrydau/diodydd ar gyfer y dydd
Paintballing - Cowbridge
Dewch i ymuno â ni am ddiwrnod llawn hwyl o beintio yn Tasglu'r Bont-faen.
Bydd y bws yn codi am 8:30 ym maes parcio Bowls Dan Do Cwm Cynon
Bydd y bws yn dychwelyd tua 14:45 - 15:00 ym maes parcio Bowls Dan Do Cwm Cynon
Dewch â byrbrydau a digon o ddiodydd ar gyfer y diwrnod.
Beach Trip - Aberavon
Dewch i ymuno â ni am ddiwrnod llawn hwyl o weithgareddau traeth ar Draeth Aberafan.
Bydd y bws yn codi ym maes parcio bowlio Dan Do Cwm Cynon am 9.30
Bydd y bws yn dychwelyd tua 16:30
Dewch â dillad addas, het haul & Sun Cream.
Buzz - Trampolining
Dewch i ymuno â ni am bownsio dwy awr yn Buzz Caerdydd
Bws yn codi ym maes parcio Bowls Dan Do Cwm Cynon am 9.45
Ffurflen Bws tua 15:00
Beach Trip - Aberavon
Dewch i ymuno â ni am ddiwrnod llawn hwyl o weithgareddau traeth ar Draeth Aberafan.
Bydd y bws yn codi ym maes parcio bowlio Dan Do Cwm Cynon am 9.30
Bydd y bws yn dychwelyd tua 16:30
Dewch â dillad addas, het haul & Sun Cream.
Dosbarth Llawn
Buzz - Trampolining
Dewch i ymuno â ni am bownsio dwy awr yn Buzz Caerdydd
Bws yn codi ym maes parcio Bowls Dan Do Cwm Cynon am 9.45
Ffurflen Bws tua 15:00