Ysgol Gyfun Y Pant

Ysgol Gyfun Y Pant 

Rhaglen Rhithwir Gwanwyn 2021 – 18fed o Ionawr i 18fed o Chwefror

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Kelsey Stevens ar 07384537280 neu CYOC Caroline Wool ar 07769164717.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Y Pant YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol Darpariaeth Estynedig
Dydd Llun
Galw i mewn
TBC
Warhammer
Covered courtyard
Coginio/Pobi
Cookery Room
Dydd Mercher
Galw i mewn
TBC
Aml-Chwaraeon
Sports Hall
Clwb Ieuenctid
Llanhari Community Centre

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.