Ysgol Gymunedol Tonyrefail

Ysgol Gymunedol Tonyrefail – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

Rhaglen Rhithwir Gwanwyn 2021 – 18fed o Ionawr i 18fed o Chwefror

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Andrew Burrows ar 07887450750 neu CYOC Caroline Wool ar 07769164717.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymunedol Tonyrefail YMA am newyddion ysgol-benodol.

Amser Cinio Ar ol Ysgol Darpariaeth Estynedig
Dydd Llun
Galw Heibio Lles
P16
Animeiddiad
Canteen
Coginio/Pobi
P2
Dosbarth Llawn
Clwb Ieuenctid-Canolfan Adnoddau Fferm Capel
Capel Resources Centre
Dydd Iau
Galw Heibio- Chillout
P16
Gwallt a Harddwch
P16
Clwb Ieuenctid-Canolfan Adnoddau Fferm Capel
Capel Resource Centre

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.