Ysgol Gymunedol Tonyrefail

Ysgol Gymunedol Tonyrefail – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

Rhaglen Rhithwir Gwanwyn 2021 – 18fed o Ionawr i 18fed o Chwefror

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Andrew Burrows ar 07887450750 neu CYOC Caroline Wool ar 07769164717.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gymunedol Tonyrefail YMA am newyddion ysgol-benodol.

Darpariaeth Gwyliau

Parc Thema Maenordy Drayton
Dewch i ymuno â ni ym mharc thema a sw i'r teulu Drayton Manor. Bydd y bws yn gadael Ysgol Tonyrefail am 8.00am ac yn dychwelyd tua 8.30pm. Bydd angen pecyn bwyd, mae gwario arian yn ddewisol.
Taith Traeth Aberafan
Dewch i ymuno â ni ar Draeth Aberafan am ddiwrnod o hwyl yn llawn gemau tîm traeth. Bydd y bws yn gadael Ysgol Tonyrefail am 11.00am ac yn dychwelyd tua 5.00pm. Fe fydd arnoch chi angen dillad nofio, tywel, eli haul a het. Bydd bwyd yn cael ei ddarparu. Mae gwario arian yn ddewisol.
Parc Dŵr Caerdydd
Dewch i ymuno â ni ym Mharc Dŵr Caerdydd, cwrs ymosod ar ddŵr.
Bydd y bws yn gadael Ysgol Tonyrefail am 10.30am ac yn dychwelyd tua 4.00pm. Bydd siwtiau gwlyb yn cael eu darparu. Bydd angen dillad nofio, tywel, darn £1 ar gyfer locer a eli haul. Mae angen pecyn bwyd. Mae gwario arian yn ddewisol.
Peledu paent
Dewch i ymuno â ni am ddiwrnod llawn hwyl, peli paent!
Bydd y bws yn gadael Ysgol Tonyrefail am 11.00am ac yn dychwelyd tua 5.0pm. Gwisgwch esgidiau ymarfer a hen ddillad. Mae angen pecyn bwyd. Mae gwario arian yn ddewisol.
Dosbarth Llawn
Sgrialu
Bydd sglefrfyrddio yn cael ei gynnal ochr yn ochr â'r fan ieuenctid symudol y tu allan i Ganolfan Adnoddau Capel. Cynhelir y sesiwn rhwng 2pm-4pm. Gwisgwch esgidiau ymarfer a dillad chwaraeon cyfforddus. Darperir yr holl offer, fodd bynnag, os dymunwch ddod â'ch offer eich hun, ni fydd hynny'n broblem.
Dosbarth Llawn
Rafftio dŵr gwyn
Dewch i ymuno â ni i wneud rafftio dŵr gwyn mewn amgylchedd rheoledig a diogel yn CIWW. Bydd y bws yn gadael Ysgol Tonyrefail am 10:00yb ac yn dychwelyd tua 2:15yp. Bydd angen dillad nofio, tywel, £1 am locer a phecyn bwyd.
Dosbarth Llawn
Rhedeg am Ddim (Parkour)
Bydd rhedeg am ddim (Parkour) yn cael ei gynnal ochr yn ochr â'r fan ieuenctid symudol y tu allan i Ganolfan Adnoddau Capel. Cynhelir y sesiwn rhwng 2pm-4pm. Gwisgwch esgidiau ymarfer a dillad chwaraeon cyfforddus.
Sgrialu
Bydd sglefrfyrddio yn cael ei gynnal ochr yn ochr â'r fan ieuenctid symudol y tu allan i Ganolfan Adnoddau Capel. Cynhelir y sesiwn rhwng 5pm-7pm. Gwisgwch esgidiau ymarfer a dillad chwaraeon cyfforddus. Darperir yr holl offer, fodd bynnag, os dymunwch ddod â'ch offer eich hun, ni fydd hynny'n broblem.
Disgo Tawel
Dewch i ymuno â ni am brofiad disgo tawel yng Nghanolfan Adnoddau Capel, o 6:00pm-8:00pm. Bydd lluniaeth ar gael drwy gydol y sesiwn