Y 3ydd Blog NadoCLIC

English version

O ddydd Llun 13 i ddydd Gwener 24 Rhagfyr, bydd CLIC efo blog gwestai gwahanol bob dydd Y 12 Blog NadoCLIC – ffaith! Dyma’r drydedd

Wel helo na. Yr enw ydy Gareth, a fi ydy is-olygydd Wicid. Dwi hefyd yn ysgrifennu cwpl o erthyglau i’r wefan, o’r difrifol i’r bisr.

Mae gen i hefyd gyfres o’r enw Annwyl Fyd, lle fyddaf yn ysgrifennu ‘llythyrau’ i’r blaned Ddaear. Lyfli.

Efallai dy fod wedi dyfalu erbyn hyn, ei bod hi bellach yn gyfnod y Nadolig.

Amser i ddathlu, gorfoleddu, a geiriau eraill tebyg.

Un peth roedd fy nheulu i yn arfer gwneud cyn i’r dyn mawr mewn coch ddod i ymweld ni oedd gwylio The Muppet Christmas Carol (ar fideo, ia da ni mor graidd galed a hynna). Ond mae yna un peth sydd wedi gwneud i fi feddwl, unwaith edrychais eto ar y fideo, yn gysylltiadol i rywbeth ddywedodd y golygydd cenedlaethol yn yr erthygl Blog Nadolig Yn Dod.

Pam fod Ysbryd Nadolig Y Dyfodol bob tro yn cael ei bortreadu fel Marwolaeth?

Dwi’n gwybod y stori Ebenezer Scrooge a’i diet tri-ysbryd-y-dydd ar Noswyl y Nadolig. Mae’r un cyntaf yn wastad yn cael ei bortreadu fel ysbryd plentyn ifanc, gyda’r ail yn ddyn llawen (a dwi’n beio’r Muppet Christmas Carol am feddwl fod pobl sinsir yn lot o hwyl i fod o’u cwmpas sydd, i’r rhan fwyaf, yn wir).

Ond am y trydydd, mae’r trydydd yn cael ei bortreadu fel y Crymanwr Difrifol (Grim Reaper). Gwnaf, fe wna’i addef fod yr ysbryd hwn yn rhoi sioc siarp, sydyn i Scrooge i ddangos y camau yn ei fywyd, a’r ffordd beth fydd yn digwydd os byddai’n parhau i fod fel y mae. Ond pam Marwolaeth?

Roeddwn i’n meddwl fod pobl yn gweld y Nadolig fel cyfnod hapus (happy period – fel mae Always yn wastad yn hysbysu ar y teledu),  felly pam fyddai Dickens yn ysgrifennu iddo (neu hi) fel perthynas Marwolaeth?

Efallai ei fod yn wrthddywediad, a’r rheswm pam fod Dickens yn portreadu’r cymeriad fel Marwolaeth oedd i ddangos llymder newid Scrooge o fod yn ddrwg  i fod yn dda. Efallai fy mod i’n darllen rhywbeth sydd ddim yna, fel llawer o bethau yn fy mywyd.

Mae un peth yn sicr, ni fyddaf i byth efo’r gallu i golli’r meddwl hwn os ydw i’n darllen / gwylio / clywed A Christmas Carol eto. Trist.

Beth bynnag, er ei bod hi braidd yn fuan, dwi’n gobeithio fod pawb sydd yn darllen CLIC a’i chwaer wefannau yn cael Nadolig da a blwyddyn newydd gwych. A dwi’n gobeithio fod neb o dm golygyddol Rhondda Cynon Taf yn ysgrifennu blog, neu byddem yn “Cael Nadolig Wicid”. Grr.

12 Blog Y NadoCLIC

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl