Y Llewod Yn Brathu Nôl Yn Gêm Wych

Cyn y gêm yma, roedd Seland Newydd wedi ennill 49 gêm adref yn olynol ond mae’r Llewod wedi stopio nhw. Ar ôl colli wythnos diwethaf gan 15 pwynt, roedd yr ail brawf yn gêm roedd rhaid i’r Llewod ennill. Roedd llawer o drafod yn ystod yr wythnos yn dweud bod  dim ffordd gall y Llewod curo’r Crysau Duon, ond profon nhw’r siaradwyr yna nghywir. Dyma sut digwyddodd e:

Cafodd Sonny Bill Williams carden goch ar ôl hugain munud am guro Anthony Watson  gyda’i ysgwydd. Sefydlodd hyn siawns arbennig i’r Llewod curo Pencampwyr y Byd. Ar ôl hanner cryf iawn gan y Llewod roedd e’n 9-9 ar hanner amser. Ond, yn y trydydd chwarter, gwnaeth disgyblaeth gadael y Llewod lawr ac roedden nhw yn ildio cic cosb pob tro roedd Seland Newydd yn ei diriogaeth. Cafodd Mako Vunipola carden felen ar ôl 4 cic cosb dwp. Ni lwyddodd Beauden Barret lawer o giciau ond gyda’r nifer o gyfleoedd cafodd e, roedd rhaid iddo fe sgorio rhai. Roedd y Llewod yn 18-9 lawr ac roedden nhw angen rhywbeth arbennig i ennill. Yn lwcus, Taulupe Faletau oedd y peth arbennig pan sgoriodd e gais cyntaf y gêm ar ôl ymosiad gwych. Roedd y Llewod dal yn colli ond roedd e o 3 phwynt yn lle 9. Roedd yr atmosffer o gwmpas y stadiwm yn codi pan ddechreuodd y 10 munud olaf. Sleifiodd Conor Murray tu ôl y Crysau Duon i sgorio ail gais y Llewod a gwnaeth Owen Farrell lefelu’r sgôr yn 21-21. Munudau yn ddiweddarach, sgoriodd Owen Farrell cic cosb o bell a daliodd y Llewod ymlaen am gwpwl o funudau ac roedden nhw yn fuddugoliaethus!

Bydd y gêm yma yn cael ei gofio am flynyddoedd ond os ydy e’n mynd i aros yn y llyfrau hanes a bod yn fythgofiadwy; mae rhaid iddyn nhw ennill wythnos nesaf. Mae e wedi sefydlu gêm derfynol wych i’r gyfres wythnos nesaf a bydd rhaid i’r Llewod gwella hyd yn oed yn fwy os ydyn nhw am ennill y gyfres. Y sgôr terfynol oedd 21-24 i’r Llewod.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl