Ydy’r Sialens Bwced Iâ yn Fwy Nag Mympwy?

English version // Yn Saesneg

Mae unrhyw berson sydd yn fyw ac yn anadlu yn y cwpl fisoedd diwethaf yma wedi un a’i gweld neu gymryd rhan yn y Sialens Bwced Iâ. Er mai ei bwrpas yw codi arian i’r ALS Foundation, â’i mympwy newydd fel y bandiau lŵm a Gangnam Style ydyw? Mae miloedd o bobl ledled y byd, gan gynnwys pobl enwog, wedi gwneud y sialens gyda gwen a gan chwerthin, ond nid yw pawb yn cytuno â hyn.

Yn bersonol, dwi’n anghytuno gyda’r ffordd newydd o godi arian i’r ALS, nid am nad wyf yn meddwl bod y sefydliad yn haeddu’r arian ond am fy mod yn anghytuno gyda’r ffordd newydd yma o godi arian gan fod pob person yn defnyddio o leiaf 1-2 litr o ddŵr ac yn ei dywallt dros eu pen er mwyn codi arian. Er, os ydym yn torri’r mympwy newydd yma i lawr, byddaf yn gadael i ti benderfynu dy farn di.

Pwyntiau Da – Mae codi arian wrth gael hwyl a chael yn socian yn gallu bod yn hwyl a gyda’r tywydd poeth mewn rhai llefydd, gall oeri pobl a gall pobl gael hwyl yn giglan wrth enwebu ffrindiau a theulu i wneud y sialens. Rhwng Gorffennaf 2014 ac Awst 2014, mae’r Sialens Bwced Iâ wedi codi $94,800,000 ac mae hynny’n anhygoel.

Pwyntiau Drwg – Mae llawer o lefydd yn y byd yn dioddef prinder bwyd a dŵr. Wrth i ni ddefnyddio litrau o ddŵr gyda phob enwebiad, mae yna bobl dros y byd sydd yn marw bob 3 eiliad oherwydd diffyg dŵr ac mae’r dŵr sydd ganddynt wedi’i lygru gyda pherocsidau budr ymysg pethau eraill. Bydda’n dangos mwy o barch i’r gwledydd yma os byddem yn rhoi arian yn unig a defnyddio’r dŵr ar gyfer pethau defnyddiol yn lle’i wastraffu. Mae pob enwebiad yn codi arian, pam ddim rhoi enwebiad yn unig yn lle defnyddio dŵr gall arbed miliynau o fywydau?

Fy Marn Bersonol – Yn bersonol dwi’n meddwl bod y Sialens Bwced Iâ wedi cychwyn gyda’r bwriad o godi arian i ALS, ond yna fe ddaeth yn ‘Fympwy Diweddaraf’ i sawl. Dwi’n byw yn y DU lle nad oes rhaid poeni nac meddwl am ddŵr nac bwyd, nac o ble mae’n dod, ond mae gen i barch i bobl sydd ddim efo bwyd ac i bobl sydd yn gorfod yfed dŵr llygredig.

Yn bersonol dwi ddim yn meddwl mai tywallt dŵr dros dy ben ddylai’r Sialens Bwced Iâ fod, ond rhoi cymaint o fotel dŵr a phecynnau bwyd mewn bocs a’u gyrru i wledydd sydd eu hangen.

Beth ydy dy farn di? Wyt ti wedi gwneud y Sialens Bwced Iâ? Gad i ni wybod yn y sylwadau.

Diolch am ddarllen

Delwedd: downloadjpeg

Sefydliad Perthnasol: ALS Association

Erthygl Berthnasol: #SpectacleSpecs – Help Your Local Charity

Gwybodaeth » Iechyd » Gwasanaethau Iechyd

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » Diwylliant

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl