YSGOL GYMUNEDOL ABERDÂR LLYFRYN GWEITHGAREDDAU AMSER CINIO AC AR ÔL YSGOL

LlunAmser cinio (1.25pm –2.10pm)

Dodgeball  (Neuadd Chwaraeon)           Gweithdy Mathemateg CA3 (CA06)      

Ensemble Roc   (CA26)                                 CynhyrchiadYsgol (Stiwdio Ddawns)

Côr Iau Bl. 7-9 (CA30)                                  Côr Hŷn Bl. 10– 13 (CA28)

Iaith Arwyddion (CA16)

Ar ôl ysgol (3.15pm –4.30pm)

Tenis Bwrdd (NeuaddChwaraeon)                       ClwbCrefftau Creadigol (AF08)

Ysgol Goginio Bl. 8 a 9(AF02)                                  RygbiBl. 7, 8 a 9 (Cae)

Nofio am ddim (CanolfanHamdden Sobell)       BTEC TG (Bl. 10 a11)                  

 Clwb Ffrindiau Rhyngwladol (AF03)                                   

Cystadleuaeth Pobi YsgolGymunedol Aberdâr (Gweithgareddau teuluol) AF04

MawrthAmser Cinio (1.25pm -2.10pm)

Sesiwn Aml Chwaraeon (NeuaddChwaraeon) Dawns (Stiwdio Ddawns)

Codio a Roboteg (CA03                                                               Côr i Staff(CA30)

Côr Iau Bl. 7 – 9 (CA28)                                                                Cymorthi Athletwyr Elît (CO10)

Ar ôl ysgol (3.15pm – 4.30pm)

Celf Canfas (Atrium)                                                      ClwbDysgu Anhygoel (AF03)  

Futsal- Bl. 7 a 8 (Cae/Maes3G)                                               Cwrs’Pass Plus’ (AF13)              

Mathemateg (GrwpiauAthena)                                              ClwbGitar (CA30)

Ymarfer Band Pres (CA28)                                         Criced- Pob blwyddyn (Cae)

MercherAmser Cinio (1.25pm -2.10pm)

Codi Pwysau ‘Breezes’ (Stiwdio Ddawns)                         

Pêl-droed steilAmericanaidd (Neuadd Chwaraeon)

 Cerddorfa Ysgol Bl. 9 – 13 (CA28)

Ar ôl ysgol (3.15pm –4:30pm)

Gwaith Pren (AF06)                                                      AddurnoCacennau Bach (AF02)

Cwrs ‘Mega Drive’ – 5wythnos yn unig (AF01)

Atheltau (Ardal Gemau Aml-ddefnydd)

Rygbi Bl. 11 (Cae/Maes 3G)                                       BTEC TG(Bl. 10 a 11)  

Gweithdy Mathemateg – CA5(CA06)                                   

Sesiwn YchwanegolCyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 10 – 13 (CA27)           

Iau Amser Cinio (1.25pm -2.10pm)

Pwysau Kettlebells’Breezes’ (Stiwdio Ddawns)              Côr Hŷn (CA28)

Clwb Gwyddbwyll (CA11)                                           TenisByr (Neuadd Chwaraeon)

Ar ôl ysgol (3.15pm – 4.30pm)

Clwb Dysgu Anhygoel (AF03)                   Sesiwn Ychwanegol TGCh CA4 aCA5 (CA02)   

Futsal Bl. 9 a 10 (ArdalGemau Aml-ddefnydd)                                Rownderi(Iard)

Gweithdy Mathemateg – CA4(CA06)                                     BandJazz Bl. 7 – 13 (CA28)

Rygbi i Ferched (ArdalGemau Aml-ddefnydd)                 ClwbGwyddoniaeth (MY02)

Cwrs ‘Pass Plus’ (AF13)                                                               DramaBl. 7, 8 a 9 (Stiwdio)

Gwener                       AmserCinio (1.25pm – 2.10pm)

Tchoukball (Neuadd Chwaraeon)                 ClwbGemau ‘Retro’ (CA03)

Undeb Cristnogol (CA12)

Ar ôl ysgol (3.15pm – 4.30pm)

Pêl droed i Ferched – Pob blwyddyn(Ardal Gemau Aml-ddefnydd)

Tiwtoraoriau dydd gan Adran Gerddoriaeth Ysgol Gymunedol Aberdâr

Llun- Gwersi Offerynnau Pres / Gitar / Drymiau ac Offerynau Taro / Canu

Mawrth– Gwersi Preifat Pres / Chwythbrennau

Mercher- Llinynnau Uchaf

Iau- Pres / Piano / Llinynnau Isaf

Gweithgareddau gyda’r nos

Darpariaeth Ychwanegol(Clwb Ieuenctid)

Mawrthac Iau               6pm – 8pm        Cangen Ieuenctid Blaengwawr

OS OES GENNYCH CHI UNRHYWGWESTIYNAU YNGHYLCH CLYBIAU AR ÔL YSGOL NEU AMSER CINIO, CYSYLLTWCH Â KARENDAVIES (GWASANAETH YMGYSYLLTU A CHYFRANOGIAD IEUENCTID).

NODER, RHAID CAEL FFURFLENCANIATÂD AR GYFER CLYBIAU AR ÔL YSGOL. MAE NHW AR GAEL O SWYDDFA Y GWASANAETHYMGYSYLLTU A CHYFRANOGIAD IEUENCTID (LLAWR GWAELOD).

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl