Lawnsio WICID.tv

A ‘DA NI OFF!

Ar l wythnosau o baratoi a chyffro oedd yma o’r diwedd! Ond cyn gynted ag oedd yma, roedd hi ‘di mynd. Ychydig fel Nadolig! Ar y cyfan, roedd yn ddiwrnod llawn hwyl allan. (Neu diwrnod wicid fel oedd Cat, Rhiannon a Hannah yn cadw dweud!)

Treulio’n ni’r bore yn cyfweld a phobl, gymryd lluniau, yn cofrestru pobl ar safle ac yn sgwrsio gyda phobl a oedd yno roedd cael yr holl adborth gan blant ac oedolion ar draws y radar yn unig yn dangos pa mor wych ac yn ddefnyddiol fydd y lle hwn yn pan fyddwn ni yn full swing! Os oeddech chi yn un o’r rhai a wnaeth arwyddo i fyny ac nad ydych wedi bod yn l eto, rydym yn gwybod pwy ydych chi. Felly watch out, ma gyda ni lygaid ym mhobman!

Bu lansio WICID.tv yn rhan o’r digwyddiad ” Ynglyn CHIfainc” ym Mhrifysgol Morgannwg i roi gwbod i ni fel bobl ifanc beth sydd ar gael o ddigwyddiadau yn yr ardal i gefnogaeth gyda stondinau gan yr Heddlu, gweithwyr Ieuenctid, camddefnydd cyffuriau ag alcohol a oh Ie, Guitar Hero! (Dim ond neges bach i bwy bynnag ennillodd y gystadleuaeth, DA IAWN rydym yn disgwyl reiview o’r gig ar l i chi wedi bod!)

Fel rhan o’r Tm Golygyddol, cefais y cyfle i gofnodi rhai o’r fideo’s y bydd yn cael ei ddangos ar WICID.tv yn eich ardal chi yn fuan! Ond doedd o ddim yn unrhyw hen camera llaw, cefais i’r kit cyfan! Camera fawr, fluffy mic a set o glustffonau! STOKED. Fel rhan o’r tim cefais i’r cyfle i recordio Cyfarfod y Cyngor lle bu pobl ifanc o ysgolion lleol (Bryn Celynnog, Y Pant a’r Ddraenen Wen) yn rhoi cwestiynau i’r Cyngor am benderfyniadau diweddar o gymorth gyrfaoedd i golegau Chweched – i gyd yn rhan o’r arolwg a gynhaliwyd ble tyfodd gwreiddiau WICID. Mae hyn yn golygu newid i ni bobl ifanc yn yr ardal!

Wel, dyna ni! Dwi’n sicr y bydd gweddill y tm yn rhoi eu cyfrifon am y diwrnod a’r hwyl trwy gydol y dydd! Dwi’n gobeithio wnaeth pawb mwynhau’r digwyddiad ac rydych yn parhau i fwynhau WICID. Unrhyw awgrymiadau, anfonwch nhw i mewn! Rhys.

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles