NEW: Spring Term 2016 – Bryn Celynnog Comprehensive School

Cynllun Gweithgareddau Tymor y Gwanwyn Dechrau 11 Ionawr 2016

Dydd Llun
Pêl droed 5 bob ochr 1:20pm-2pm
Dylunio Animeiddiad/Cart?n 3pm-4:30pm
Rhedeg Rhydd 3pm-4:30pm
Clwb Gwaith Cartref 3pm-4:30pm
Darpariaeth Estynedig 5pm-8pm

Dydd Mawrth
Gymnasteg 1:20pm-2pm
Rheoli Coedwig 3pm-4:30pm
Pêl droed i Ferched 3pm-4:30pm
Dylunio Ffasiwn 3pm-4:30pm
Clwb Gwaith Cartref 3pm-4:30pm

Dydd Mercher
Coginio 3pm-5pm
Dawnsio Stryd 3pm-4:30pm
Prosiect Garddio 3pm-4:30pm
Clwb Gwaith Cartref 3pm-4:30pm
Darpariaeth Estynedig 5pm-8pm
Fforwm Ieuenctid 6pm-7pm

Dydd Iau
Rygbi Meddal 1:20pm-2pm
Gwneud Gemwaith 3pm-4:30pm
Gwneud Ffilmiau 3pm-4:30pm
Clwb Gwaith Cartref 3pm-4:30pm

Dydd Gwener
Prosiect Garddio 3pm-4:30pm
Clybiau Techno 3pm-4:30pm
Clwb Gwaith Cartref 3pm-4:30pm

***********************************************************************************************************************************************************************************************

Spring Term Activity Plan Starting 11th January 2016

Monday
5 a side football 1:20pm-2pm
Animation/Cartoon Drawing 3pm-4:30pm
Free Running 3pm-4:30pm
Homework Club 3pm-4:30pm
Extended Provision 5pm-8pm

Tuesday
Gymnastics 1:20pm-2pm
Woodland Management 3pm-4:30pm
Girls Football 3pm-4:30pm
Fashion Design 3pm-4:30pm
Homework Club 3pm-4:30pm

Wednesday
Cooking 3pm-5pm
Street Dance 3pm-4:30pm
Gardening Project 3pm-4:30pm
Homework Club 3pm-4:30pm
Extended Provision 5pm-8pm
Youth Forum 6pm-7pm

Thursday
Tag Rugby 1:20pm-2pm
Jewellery Making 3pm-4:30pm
Film Making 3pm-4:30pm
Homework Club 3pm-4:30pm

Friday
Gardening Project 3pm-4:30pm
Techno Clubs 3pm-4:30pm
Homework Club 3pm-4:30pm

Further Information:

 Home » Articles » NEW: Spring Term 2016 – Ysgol Y Gyfun Gartholwg

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles