New: Spring Term 2016 – Y Pant Comprehensive School

Amserlen y Pant – Tymor y Gwanwyn 2016


Dydd Llun

Amser cinio (1.10pm – 1.50pm)
Pêl-rwyd
Ar’l ysgol (2.40pm – 4.40pm)
Badminton – Canolfan Hamdden Llantrisant
Ystafell Iechyd – Canolfan Hamdden Llantrisant
Nofio – Canolfan Hamdden Llantrsiant
2.50pm-3.50pm
Rygbi ysgol

2.50pm-4.50pm
Ffotograffiaeth
Ystafell ymlacio
Darpariaeth Estynedig (6.00pm – 8.00pm)
Gwobr y Dug Caeredin – Efydd

Dydd Mawrth

Amser cinio (1.10pm – 1.50pm)
Futsal
Zumba
Ar’l ysgol (2.50pm – 3.50pm)
Pêl droed ysgol
2.50pm-4.50pm
Dawnsio
Gwneud ffilmiau
Ystafell ymlacio

Dydd Mercher

Amser cinio (1.10pm – 1.50pm)
Gymnasteg
Ar’l ysgol (2.50pm – 3.50pm)
Pêl droed i ferched
2.50pm-4.50pm
Pyrograffeg/Llosgi Pren
Gwneud gemwaith
Theatr Ieuenctid (Bl. 7-9)
Sesiwn Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad
Ystafell ymlacio
Darpariaeth Estynedig (5.30pm – 8.00pm)
Coginio
Futsal ? 6.00pm-8.00pm
Theatr Ieuenctid (Bl. 10+) – 6.00pm-8.00pm

Dydd Iau

Amser cinio (1.10pm – 1.50pm)
Ffitrwydd bechgyn
Ar’l ysgol (2.50pm – 4.50pm)
Golff – The Vale Resort
Darlunio Cart’n
Seryddiaeth (TGAU)
Ystafell ymlacio

Dydd Gwener

Amser cinio (1.10pm – 1.50pm)
Pêl-rwyd
Rygbi i ferched
Ar’l ysgol (2.50pm – 4.50pm)
‘Morthwyl Rhyfel’ (War Hammer)

****************************************************************************************************************************************************************************

Y Pant Timetable – Spring Term 2016


Monday

Lunchtime (1.10pm – 1.50pm)
Netball
After-school (2.40pm – 4.40pm)
Badminton – Llantrisant LC
Fitness Suite – Llantrisant LC
Swimming – Llantrsiant LC
2.50pm-3.50pm
School Rugby

2.50pm-4.50pm
Photography
Chillout Room
Extended Provision (6.00pm – 8.00pm)
D of E – Bronze 

Tuesday

Lunchtime (1.10pm – 1.50pm)
Futsal
Zumba
After-school (2.50pm – 3.50pm)
School Football
2.50pm-4.50pm
Dance
Film Making
Chillout Room

Wednesday

Lunchtime (1.10pm – 1.50pm)
Gymnastics
After-school (2.50pm – 3.50pm)
Girls Football
2.50pm-4.50pm
Pyrography/Wood Burning
Jewellery Making
Youth Theatre (Yrs 7-9)
Information, Advice & Guidance Session
Chillout Room
Extended Provision (5.30pm – 8.00pm)
Cooking
Futsal:  6.00pm-8.00pm
Youth Theatre (Yr 10+) – 6.00pm-8.00pm

Thursday

Lunchtime (1.10pm – 1.50pm)
Boys Fitness
After-school (2.50pm – 4.50pm)
Golf – The Vale Resort
Cartoon Drawing
Astronomy GCSE
Chillout Room

Friday

Lunchtime (1.10pm – 1.50pm)
Netball
Girls Rugby
After-school (2.50pm – 4.50pm)
War Hammer

Further Information:

Home » Articles » NEW: Spring Term 2016 – Ysgol Y Gyfun Gartholwg

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles