Treorchy Pupils Meet Wales Football Stars

Treorchy Youth Zone, that takes place every Wednesday andThursday, has been a popular activity for young people all year round. EveryThursday there is the opportunity to paint your very own canvas with yourfavourite sport, music or movie star through ‘Pop Art’ with Pippins Designs.

January 2015 saw the start of a project to create a canvasof the Wales football team to celebrate the team’s current progress in the Euro2015 qualifying matches. Young people who attended Treorchy Youth Zone got towork straight away committing a great deal of time and effort into the project.The art work created by the young people was exceptional and were invited topresent the canvas to the Team and also watch a Euro 2015 qualifying match vsAndorra.

“This project has beenawesome and I hope we are able to do this again. I always come to youth zonebecause I enjoy playing sports and having fun with my friends. To watch thematch was the best as we were on TV and got to meet Gareth Bale!”

**

Cymraeg

Mae Parth Ieuenctid Treorci yn digwydd bob dydd Mercher a dydd Iau. Mae’s boblogaidd ymysg pobl ifainc drwy gydol y flwyddyn. Bob dydd Iau, caiff pobl ifainc y cyfle i beintio cynfas o’u hoff ser o’r byd chwaraeon, erddoriaeth new ffilmiau. Pippins Designs sy’n cynnal y gweith garedd ‘Pop Art’ yma.

Ym mis Ionawr 2015, dechruodd y bobl ifainc brosiect i lunio cynfas o dim pel-droed Cymru i ddathlu llwyddiant y tim ynrowndiau rhag brofol Pencampiaeth Ewrop. Aeth y bobl ifainc hynny sy’n mynychu Parth Ieuenctid Treorci ati’n ddiymdroi, gan weithio’n galed o rhoi o’u hamser i’r prosiect. Roedd eu gwaith yn anhygoel. Cawson nhw wahoddiad i gyflwyno’r cynfas i dim Cymru ac i wylio gem Cymru v Andorra yn rowndiau rhagbrofol Pencampwriaeth Ewrop.

“Rydyn ni wedi mwyn hau’r prosiect yma mas draw ac yn gobeithio y byddwn ni’n cael cyfle i’w wneudeto. Rydw i bob amser yn dod i’r Parth Ieuenctid achos fy mod yn dwlu ar chwaraeon a chael hwyl gyda fy ffrindiau. Roedd e’n anhygoel cael gwylio’r gem. Roedden ni ar y teledu ac fe gwrddon ni a Gareth Bale!”

Related Article: Gareth Bale Takes Time For #TeamTon

Info > Things To Do > Sports And Keeping Fit > Football

Info > Things To Do > The Arts > Arts And Crafts

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles