YEPS Activities @ Ysgol Gyfun Garth Olwg – Autumn Term 2015

Are you looking for something to do this autumn while meeting new people and learning new skills? If you go to Ysgol Gyfun Garth Olwg or live in the area, then YEPS (Youth Engagement and Participation Service) have got just the thing…

RhaglenGweithgaredddau YEPS/5×60 Garth Olwg Tymor Hydref 2015

Dechrau Dydd Llun14eg o Fedi hyd at Dydd Gwener 11eg o Rhagfyr

DyddLlun/Monday

AmserCinio/Lunchtime

Badminton(Cymysg) / Badminton (Mixed) – Hanner awr cyntaf/First Half Hour – Neuadd Chwaraeon/SportsHall

Pel Rwyd /Netball – Ail hanner awr/Second Half Hour – Neuadd Chwaraeon/Sports Hall

Ar ôlYsgol/After School

Pel-droed/Football- Astro Turf

Clwb DugCaeredin/DofE club – B23

ClwbIeuenctid/Youth Club 4:45yh/pm – 7:45yh/pm – Canolfan Ieuenctid Garth OlwgYouth Building – Gyferbyn a’r Astro Turf/Opposite Astro Turf

DyddMawrth / Tuesday

Amsercinio / Lunchtime

Rygbi/Rugby –Hanner Awr Cyntaf/First Half hour – Neuadd Chwaraeon/Sports Hall

PelFasged/Basketball – Hanner Awr Olaf/2nd Half hour – NeuaddChwaraeon/Sports Hall

Ffitwyrdd/Fitness- Gampfa/Gym

Ar ôlYsgol/After School

Pel Rwyd /Netball – Adran Chwaraeon/PE Department – Neuadd Chwaraeon / Sports hall

Bocsio/Boxing- Gampfa/Gym

DyddMercher / Wednesday

Amser cinio/ Lunchtime

PelLlaw/Handball – Neuadd Chwaraeon / Sports hall

Ar ôlYsgol/After School

Pel Droed I Ferched / Girls Football/

Wythnos1/Week 1 – Neuadd Chwaraeon / Sports hall

Hoci / HockeyWythnos 2/Week 2 – Astro

Coginio /Cooking – Cyfnod Allweddol 3,4/Key Stage 3,4 – B13

PelFasged/Basketball – Gyda/ With Clwb Ponty Panthers Club – NeuaddChwaraeon / Sports hall

ClwbIeuenctid/Youth Club 4:45yh/pm – 7:45yh/pm – Canolfan Ieuenctid Garth OlwgYouth Building – Gyferbyn a’r Astro Turf/Opposite Astro Turf

Dydd Iau /Thursday

Amsercinio / Lunchtime

Rygbi CrashMat/ Crash mat rugby – Gampfa / Gym

Ffitrwydd/Fitness- Gampfa Bach/Small Gym Room

Ar ôlYsgol/After School

DylunioFfasiwn/Fashion Club – B15

Animeiddio/Animation- Llyfrgell / Library

DyddGwener / Friday

Amsercinio / Lunchtime

Pel Droed 5pob ochr/5 a side Football  – KA3/KS3 Hanner Awr Cyntaf/First HalfHour– KA4/KS4 – Ail Hanner Awr/Second Half Hour – Neuadd Chwaraeon / Sportshall

Ar ôlYsgol/After School

Dawns/Dance -Gampfa/Gym

Bydd pobgweithgaredd yn mynd ymlaen am yr amseroedd canlynol amser cinio/The activitiesabove shall all take place on the following times for lunchtime:

1:05yh/pm –2:00yh/pm

Bydd ygweithgareddau ar ôl ysgol i gyd yn cymeryd lle ar yr amseroedd canlynol os nabydd yn ei ddweud/the after school activities shall all take place on thefollowing time unless otherwise stated:

3:00yh/pm –4:30yh/pm

Os bydd unrhywymoliadau pellach yna gallwch gysylltu gyda’r canlynol/if you have any morequeries then please contact the following:

Steven.j.cope@rctcbc.gov.uk

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles