YEPS Activities @ Ysgol Gyfun Garth Olwg – October Half Term 2015

Dydd Mawrth- Gwasanaeth Estynedig/Extended Provision – 27/10/15 – Clwb Ieuenctid GarthOlwg Yourh Club – 12-3yh/pm

DyddMawrth/Tuesday 27/10/15 – Taith I -Showcase- Sinema Nantgarw/Trip to ShowcaseCinema Nantgarw – 11:30yb/am – 3:30yp/pm

DyddIau/Thursday – Gwasanaeth Estynedig/Extended Provision – 29/10/15 – ClwbIeuenctid Garth Olwg Youth Club – 12-3yh/pm

DyddIau/Thursday – Taith Cerdedd Afon/Gorge Walking – 29/10/15 – Llynoedd GlynNedd/Glynneath Lakes- 9yb/am – 5yh/pm

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles