Clwb Ieuenctid Glynrhedynog

Clwb Ieuenctid Glynrhedynog – Mae rhaglen Tymor yr Hydref yn rhedeg o Ddydd Llun 16eg o Fedi i Ddydd Gwener 6fed o Ragfyr.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEPS ar 01443 281436.

Darganfyddwch pa gweithgareddau arall sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

Darpariaeth Estynedig
Dydd Mawrth
Clwb Ieuenctid
Ferndale Community School / Ysgol Gymunedol Glynrhedynog 5:45 - 8:15
Pel-Droed
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 7:00 - 8:00
Dawns
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 6:00 - 7:00
Dydd Iau
Clwb Ieuenctid
On School Site / Yn y Ysgol 5:45 - 8:15
Gwallt a Harddwch
On School Site / Ar Safle'r Ysgol 6:00 - 8:00

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.