Cwrdd â’r Tîm

Ein tîm YEPS angerddol

Swyddogion Ymgysylltu Ieuenctid (YEO) – Swyddogion mewn ysgolion

Swyddogion Ymgysylltu a Chynydd Ieuenctid (YEPO) – Cefnogaeth 16+ / fforwm ieuenctid / cefnogaeth ysgolion arbennig

Swyddogion Iechyd Meddwl a Lles

Cydlynwyr Cyfleoedd Ieuenctid yn y Gymuned (CYOC) – trefnu gweithgareddau cymunedol ac ar ôl ysgol

Gweithiwr Cymorth Pontio (TSW’s) – cymorth ar gyfer cyflogaeth, addysg a hyfforddiant

Tîm Cymorth Digartrefedd

Swyddog Datblygu Digidol

Abbie

Swyddog Cyfathrebu a Hawliau

Allyn