Cysylltu

Byddwch yn ymwybodol, os ydych yn rhannu unrhyw wybodaeth sy’n gwneud i ni deimlo eich bod chi neu berson arall mewn perygl o niwed, bydd angen i ni rannu’r wybodaeth hwn gyda’r sefydliad perthnasol (e.e yr Heddlu, Gwasanaethau Plant).

    Pan fyddwch yn llenwi'r ffurflen hon, byddwn yn storio'ch data dros dro fel y gallwn ymateb i'ch ymholiad (Sail Gyfreithiol Llog Cyfreithlon o dan GDPR). Am fanylion llawn, gweler ein Polisi Preifatrwydd.