Clybiau Ieuenctid

Ffurflen Ganiatâd Clwb Ieuenctid

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i clybiau ieuenctid YEPS, bydd rhai newidiadau i’ch galluogi i gael y profiad gorau posib. Mae yna uchafswm o leoedd; felly cyntaf i’r felin. Bydd angen ffurflen ganiatâd arnoch sydd ar gael i’w chwblhau, bydd disgwyl i chi hefyd gofrestru ar gyfer y canllawiau ymddygiad newydd wrth gyrraedd.

Mae clybiau ieuenctid YEPS yn ddarpariaeth mynediad agored. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i bobl ifanc sy’n mynychu’r Clwb Ieuenctid aros am hyd y sesiwn a gallant adael ar unrhyw adeg.

Cofrestru am glwb ieuenctid