Iechyd Rhywiol

Gwybodaeth Gwasanaethau Iechyd Rhywiol

Mae Gwefan Frisky Cymru yn cynnig ystod o adnoddau gwybodaeth a hefyd gwasanaethau ar gyfer sgrinio heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STI) gartref: www.shwales.online

*Os nad ydych chi eisiau pecyn prawf ‘Adref’, siaradwch â’ch gweithiwr ieuenctid*

Gwasanaeth atal cenhedlu ac iechyd rhywiol:

Clinigau Iechyd Rhywiol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg:

Mae pob clinig yn darparu gwasanaeth cyfrinachol. Mae pob clinig yn darparu Dulliau Atal Cenhedlu Brys.

Am rhagor o wybodaeth ar Gwasanaethau Atal Cenhedlu a Iechyd Rhywiol cliciwch yr amserlen isod:

Clinic Timetable

I wneud apwyntiad:

Rhifau Swyddfa Llinell Brysbennu:
Clinig:  Rhif Ffon: Oriau Agored:
Ysbyty Dewi Sant 01443 443836
  • Dydd Llun – Dydd Iau: 9.00am – 12.00 noon / 12.30pm – 3.00pm
  • Dydd Gwener: 9.00am – 12.00 noon
Keir Hardie 01685 728272
  • Dydd Llun – Dydd Gwener: 9:00am – 12:00 noon
Gwybodaeth Terfynu:

Gellir trefnu proses hunan-atgyfeirio ar gyfer terfynu beichiogrwydd trwy ffonio:

Clinig:  Rhif Ffon: Oriau Agored:
Bodywise (Ysbyty Dewi Sant) 01443 443192 
  • Dydd Llun– Dydd Iau: 9.00am – 4.00pm
  • Dydd Gwener: 9.00am – 12.00 noon
Ysbyty’r Tywysog Siarl 01685 728497 
  • Dydd Llun– Dydd Iau: 9.00am – 4.00pm
  • Dydd Gwener: 9.00am – 12.00 noon
Ataliwr Cenhedlu

Mae llawer o fathau o ddulliau atal cenhedlu ar gael ac nid oes yr un ohonynt yn berffaith. Mae gwefan Contraception Choices yn darparu gwybodaeth onest i helpu i bwyso a mesur y manteision a’r anfanteision: www.contraceptionchoices.org

Rhywbeth i ddweud?