Iechyd Rhywiol

Image for Iechyd Rhywiol

Gwybodaeth Gwasanaethau Iechyd Rhywiol

Mae Gwefan Frisky Cymru yn cynnig ystod o adnoddau gwybodaeth a hefyd gwasanaethau ar gyfer sgrinio heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STI) gartref: www.shwales.online

*Os nad ydych chi eisiau pecyn prawf ‘Adref’, siaradwch â’ch gweithiwr ieuenctid*

Gwasanaeth atal cenhedlu ac iechyd rhywiol:

Clinigau Iechyd Rhywiol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg:

Clinig: Rhif Ffon: Gwybodaeth: Cyfeiriad y Clinig: 
Ysbyty Dewi Sant (Pontypridd) 01443 443836  Apwyntiadau trwy linell brysbennu, dim galw i mewn Albert Road, Pontypridd, CF37 1LB 
Ysbyty Cwm Rhondda  01443 443836  Apwyntiadau trwy linell brysbennu, dim galw i mewn Primary Care Department, YCR, Llwynypia, CF40 2LU 
Aberdare (CASH)  01685 728272  Apwyntiadau trwy linell brysbennu, dim galw i mewn Aberdare Health Centre, CF44 7DD 
Ysbyty Cwm Cynon (YCC)  01685 728272  Apwyntiadau trwy linell brysbennu, dim galw i mewn Outpatients 2, YCC, CF45 4BZ 
Keir Hardie  01685 728272  Apwyntiadau trwy linell brysbennu, dim galw i mewn Aberdare Road, CF48 1BZ 

Mae pob clinig yn darparu gwasanaeth cyfrinachol. Mae pob clinig yn darparu Dulliau Atal Cenhedlu Brys.
I wneud apwyntiad:

Rhifau Swyddfa Llinell Brysbennu:

Ysbyty’r Tywysog Siarl: 01685 728272 Dydd Llun – Dydd Gwener 9.00 am – 12.00 canol dydd

Dewi Sant: 01443 443836 Dydd Llun – Dydd Gwener 9.00 am -12.00 canol dydd

 

Gwybodaeth Terfynu:

Gellir trefnu proses hunan-atgyfeirio ar gyfer terfynu beichiogrwydd trwy ffonio:

Clinig:  Rhif Ffon: Oriau Agored:
Bodywise (Dewi Sant Hospital)  01443 443192  9:30am and 12:00pm 
PAS (Prince Charles Hospital)  01685 728497  9:30am and 12:00pm 
Ataliwr Cenhedlu

Mae llawer o fathau o ddulliau atal cenhedlu ar gael ac nid oes yr un ohonynt yn berffaith. Mae gwefan Contraception Choices yn darparu gwybodaeth onest i helpu i bwyso a mesur y manteision a’r anfanteision: www.contraceptionchoices.org

Rhywbeth i ddweud?