Cyfarfodydd Fforwm Ieuenctid

Image for Cyfarfodydd Fforwm Ieuenctid

Mae YEPS yn ymrwymedig i gefnogi pobl ifanc yn RhCT i gael llais yn eu cymuned a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ble maen nhw’n byw, ac i’r rhai o’u gwmpas. Ein nod yw i gwneud hwn gyda 4 fforwm ieuenctid lleol ym Rhondda, Cynon a Taff, y gallwch chi ymuno â nhw nawr.

Os ydych chi’n 11-25 oed ac yn byw yn RhCT gallwch chi fod yn rhan o un o’n Fforymau Ieuenctid a gweithio ar brosiectau cymunedol, gwasanaethau cymorth sy’n taclo materion allweddol a derbyn hyfforddiant a all helpu gyda sgiliau hanfodol ar gyfer y dyfodol. Yn bwysicach, gallwch CHI ddweud eich dweud CHI am yr hyn sy’n digwydd lle rydych chi’n byw, ac ar y penderfyniadau allweddol yn eich ardal chi.

Am rhagor o wybodaeth ar ein prosiectau gweld yr tudalennau isod.

Rhywbeth i ddweud?