Arian

O gynilo i brynu rhywbeth newydd i dy hun, i wneud cais am grant myfyriwr, mae arian yn ffrind ac yn elyn mewn mesurau cyfartal. Os caiff ei reoli’n gywir a gyda pharch gall dy helpu i wneud pethau na allet ti fel arall, ond os caiff ei drin yn y ffordd anghywir gall dy adael mewn dyled ac mewn sefyllfa anodd.

Efallai bod eisoes gennyt gyfrif banc ac yn meddwl am y ffordd gorau i arbed dy arian, neu efallai y byddet yn edrych i gael dy swydd daledig gyntaf ac yn meddwl tybed beth yw’r isafswm cyflog cenedlaethol. Efallai y bydd gennyt hawl i gymhorthdal incwm neu fudd-daliadau ac angen cyngor ar y ffordd orau i wneud cais amdanynt.

Bydd yr adran yma yn cynnig gwybodaeth, cyngor a canllawiau o amgylch arian. Gweler isod rhestr o sefydliadau gall hefyd fod o gymorth am faterion ariannol.

Money Advice Service

Money Made Clear Wales

Citizens Advice money advice service

National Debtline

Turn2Us

Rhywbeth i ddweud?