Iechyd a lles

Mae eich Iechyd a’ch Lles yn bwysig, weithiau gall deimlo nad oes gennym unrhyw reolaeth dros yr hyn yr ydym yn ei feddwl na sut rydym yn teimlo. Ond drwy wneud newidiadau syml i’n bywydau, gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n hiechyd a’n lles.

Teimlo’n dda yn werth buddsoddi ynddo – yn yr adran hon fe welwch wybodaeth sy’n ddefnyddiol i chi neu efallai un o’ch ffrindiau, felly beth am ei rhannu hefyd.

Mae angen help arnom i gyd weithiau ond gall fod yn anodd gwybod sut, neu bwy, i ofyn. Gadewch i ni edrych ar rai ffyrdd y gallwch wella’ch iechyd a’ch lles isod.

Fodd bynnag, os nad ydych yn dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, beth am ofyn i’r Nain WICID? Anfonwch neges hollol ddienw ati a bydd yn ceisio dod yn ôl atoch o fewn 72 awr (3 diwrnod) gydag ymateb i’ch cwestiwn.

Rhywbeth i ddweud?