Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

Ysgol Gyfun Bryn Celynnog

Mae Rhaglen Tymor y Gwanwyn yn redeg o Ddydd Llun 17eg o Ionawr i Ddydd Gwener 25ain o Fawrth

Archebwch Eich Lle Ar-lein ym Mis Ionawr 2022!

 

I fwcio ymlaen, cliciwch Ychwanegu i’r Fasged ar eich gweithgareddau dewisol. Cofiwch i gadarnhau eich lle trwy glicio Cadarnhau / Archebu Nawr.

Sicrhewch fod cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant / gwarcheidwad ar gael. Bydd angen rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â YEO Liam Jones ar 07887450714 neu CYOC Hannah Buckmaster ar 07887450725.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd ar gael yn eich ardal trwy glicio YMA.

 

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Gyfun Bryn Celynnog YMA am newyddion ysgol-benodol.

Darpariaeth Gwyliau

Arian dydd Llun @ Beddau
Hoffai YEPS a Gwasanaeth Chwarae RhCTCBC eich gwahodd i ddiwrnod gweithgareddau bob dydd Llun o haf 2022 (25 Gorffennaf i 22 Awst).

Nid oes angen archebu ymlaen llaw. Yn agored ac am ddim i bob rhwng 5 a 25 oed (os ydych o dan 11 oed gofynnwn i chi ddod gyda rhiant/gofalwr os gwelwch yn dda).

Mae gennym amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys: Celf a Chrefft, Aml-chwaraeon, Sglefrfyrddio, DJing a Radio, Bushcraft, a mwy.

Hefyd, bydd un o Faniau Darpariaeth Ieuenctid Symudol YEPS yn ymweld bob wythnos fel y gallwch wefru eich ffonau, cysylltu â Wi-Fi am ddim, chwarae ar y Xbox / PS5, ymlacio gyda ffrindiau, a siarad â Gweithwyr Ieuenctid sy'n gallu rhoi Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad i chi ar amrywiaeth o bynciau.

Dewch o hyd i ni yn Neuadd Llys y Cwm (Gwaunmiskin Road) rhwng 12pm Hanner dydd a 4pm, a rhwng 5.30pm ac 8pm ym Mharc Mount Pleasant.

Dilynwch YEPS ar y Cyfryngau Cymdeithasol @YEPSRCT am ddiweddariadau rheolaidd yn ystod gwyliau'r haf hwn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Martyn David ar: 07880 044440.
Family Fun Day and Pride Celebration
Mae YEPS yn cynnal dathliad Pride! Mae croeso i bawb ymuno â ni yn y Diwrnod Hwyl i'r Teulu hwn i ddathlu'r gymuned LGBTQ+ ar draws RhCT.

Bydd gennym amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys: Castell Neidio, Gweithdai Cerdd a Dawns, Gwneud Emwaith, a'r Parêd hollbwysig!

.. Yn ôl y sôn, efallai y bydd rhai gwobrau hyd yn oed ar gyfer: "Gwisgoedd Gorau" ond bydd yn rhaid i chi ddod i ddarganfod drosoch eich hun!

Bydd bws yn codi o Ysgol Bryn Celynnog am: 9.45am, a bydd yn dychwelyd tua 4pm. Mae mynediad a chludiant am ddim, ond byddem yn eich cynghori i ddod â phecyn bwyd gyda chi. Cynhelir y digwyddiad ym Mharc Aberdâr, felly ni fydd unrhyw le i brynu bwyd.

Mae hwn yn ddigwyddiad awyr agored, felly byddwch yn ymwybodol o'r tywydd ac ymateb yn unol â hynny; e.e, gwisgwch SPF priodol os yw'n ddiwrnod heulog, ac ati.