Ysgol Nantgwyn

Ysgol Nantgwyn 

Mae Rhaglen Tymor y Gwanwyn yn rhedeg o: Dydd Llun 17 Ionawr tan ddydd Gwener 1 Ebrill.

I gadw lle, cliciwch ar ‘Ychwanegu at y Fasged’ ar y gweithgareddau o’ch dewis, ond peidiwch ag anghofio cadarnhau eich archeb drwy glicio ar ‘Cadarnhau/Archebu Nawr’.

Sicrhewch fod gennych gyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol eich rhiant/gofalwr, oherwydd bydd angen y rhain arnoch i gael caniatâd.

Ni fydd eich lle ar y gweithgaredd yn cael ei gadarnhau 100% nes bod y ffurflen ganiatâd yn cael ei dychwelyd.

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Darryn Walker, Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid, ar 07392193717. Neu cysylltwch â Cheryl Fereday, Cydlynydd Cynnig Ieuenctid Cymunedol, ar 07795142439.

Darganfyddwch pa Glybiau Ieuenctid sydd hefyd ar gael yn eich ardal chi trwy glicio YMA.

 

Gallwch ymweld â gwefan Ysgol Nantgwyn YMA am newyddion ysgol-benodol.

Darpariaeth Gwyliau

Paint Along Art Session at Tonypandy Scout Hut
2 (2-4pm) hour painting session with incredible Paint Along Lady at Tonypandy Scout Hut next to King George's Park,
Dosbarth Llawn
Multi Sports Activities at Cambrian Activity Centre
3 (1-4pm) hour Multi Sports session (land & Water) at Cambrian Activity Centre, Clydach Vale, CF40 2XX
Please wear suitable clothing (you may get wet) and a drink
Lunch is provided - please identify any dietary requirements on the consent form
Dosbarth Llawn
Beach Trip to Aberavon
The bus will pick up from Ysgol Nant Gwyn at 10.30am
and return around 5.00pm
Please wear suitable clothing, bring bathers and a towel and a drink
lunch is provided- please identify any dietary requirements on the consent form
Dosbarth Llawn
Ponty Lido with Inflatables Trip
The bus will pick up from Ysgol Nant Gwyn at 11.30am
and return around 3.30pm
Please wear suitable clothing, bring bathers and a towel, £1 for locker and a drink
Dosbarth Llawn