Achlysur Rhuban Gwyn 2023

Roedd Dydd Gwener Tachwedd 24ain yn Ddiwrnod Rhuban Gwyn. Diwrnod pan ddaw’r bobl o lawer o wahanol fudiadau a chefndir at ei gilydd i sefyll gyda’r rhai sydd wedi goroesi cam-drin a thrais tuag at Fenywod a Merched, ac i gofio’r rhai sydd wedi colli eu bywydau. Siaradodd llawer o bobl gan gynnwys yr AS Alex Davies Jones, cafwyd araith bwerus iawn gan oroeswyr a pherfformiwyd darn gan Fforwm Ieuenctid Cynon, o’r enw ‘Adnabod’ i helpu pobl ifanc i adnabod Baneri Coch o berthnasoedd a allai fod yn wenwynig a chamdriniol cyn iddynt ddatblygu, ac yna gwylnos yng ngolau cannwyll. Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach ewch i Find Help — White Ribbon UK

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl