Hyrwyddwyr Ifanc Ysgol Hen Felin – Prosiect Noson Allan!

Mae Chelsea wedi gweithio gydag Ysgol Hen Felin a Chyngor Celfyddydau Cymru i gyflwyno Prosiect Noson Allan.
Wnaeth grwp o hyrwyddwyr ifanc o Ysgol Hen Felin sefydlu a hyrwyddo’r sioe gymunedol o’r enw Circo Rum Ba Ba.
Dros y 6 wythnos diwethaf wnaeth yr grwp drefnu’r lleoliad, hyrwyddo’r sioe, trefnu i westeion VIP fynychu, megis Maer Rhondda Cynon Taf y Cynghorydd Wendy Lewis, Pennaeth Ysgol Hen Felin Mr Bradley a phobl o’r gymuned.
Agorodd a chaeodd aelodau’r Hyrwyddwyr Ifanc y perfformiad gydag araith a ysgrifennwyd ganddynt eu hunain.
Rydyn ni mor falch o’r ymdrech, ymroddiad a gwaith caled mae pob Hyrwyddwr Ifanc wedi’i roi i’r sioe, a allwn ni ddim aros am y blynyddoedd nesaf!!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl